Piotr Drobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO, przewodniczący działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Jest także pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kieruje zespołem ds. reformy ram prawnych ochrony danych osobowych w Biurze GIODO. Specjalizuje się w  problematyce ochrony danych osobowych, prawnych regulacjach międzynarodowych transferów danych i prawnych aspektach cyberprzestrzeni.

Ewelina Moroń

Trenerka prostej polszczyzny i efektywnego pisania, od 2013 roku współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego: ppp.uni.wroc.pl. Pisze doktorat o skuteczności zasad prostego języka w tekstach adresowanych do głuchych Polaków. Specjalizuje się w upraszczaniu tekstów organizacji (współpraca m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją FONIS, Najwyższą Izbą Kontroli). Wyłapie każdy błąd interpunkcyjny.

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych. Posiada bogate doświadczenie w pracach nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Monika Młotkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zajmuje się realizacją zadań związanych z ogólnopolskim rejestrem administratorów bezpieczeństwa informacji.  Wieloletni  pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (m.in. Departamentu Inspekcji i Departamentu Prawnego). Radca prawny, ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Specjalizuje się w  problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.

Zasada przejrzystości – realizacja obowiązku informacyjnego

Jak rozumieć i stosować zasadę przejrzystości?

O przetwarzaniu danych trzeba informować zrozumiale. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) rozbudowuje obowiązek informacyjny, jaki spoczywa na administratorach danych i nakazuje, by wszystkie komunikaty kierowane do osób, których dane są przetwarzane, były zwięzłe, przejrzyste, napisane prostym i zrozumiałym dla każdego językiem.

Podczas warsztatu wykładowcy zaprezentują na konkretnych przykładach, że pisane skomplikowanym, prawniczym językiem klauzule i pisma, można bez żadnego uszczerbku uprościć tak, by komunikat był zwięzły, przejrzysty i zrozumiały.

Warsztaty poprowadzą Ewelina Moroń i Piotr Drobek.

Ewelina Moroń

Trenerka prostej polszczyzny i efektywnego pisania, od 2013 roku współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego: ppp.uni.wroc.pl. Pisze doktorat o skuteczności zasad prostego języka w tekstach adresowanych do głuchych Polaków. Specjalizuje się w upraszczaniu tekstów organizacji (współpraca m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją FONIS, Najwyższą Izbą Kontroli). Wyłapie każdy błąd interpunkcyjny.

Piotr Drobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO, przewodniczący działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Jest także pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kieruje zespołem ds. reformy ram prawnych ochrony danych osobowych w Biurze GIODO. Specjalizuje się w  problematyce ochrony danych osobowych, prawnych regulacjach międzynarodowych transferów danych i prawnych aspektach cyberprzestrzeni.

Sprawdzian gotowości do RODO

Sprawdzian gotowości do RODO to zestaw pytań, który ma pomóc administratorom danych w ocenie stanu ich przygotowania do stosowania nowego prawa o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) znacząco zmieni dotychczasowe podejście do ochrony danych, administratorów danych w większym niż dotąd stopniu czyniąc podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, iż muszą oni dokonać szczegółowej weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych i w  wielu przypadkach je zmodyfikować. Jednocześnie muszą być przygotowani na właściwą realizację zwiększonych praw osób, których dane dotyczą.

Niestosowanie się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych może m.in. skutkować odpowiedzialnością finansową – administracyjnymi karami pieniężnymi nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu albo odpowiedzialnością cywilną, gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo dochodzić od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową spowodowaną naruszeniem przepisów rozporządzenia.

Warsztat poprowadzi Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO.

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych. Posiada bogate doświadczenie w pracach nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Zadania inspektora ochrony danych

Warsztat przygotuje obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Ułatwi zrozumienie i skuteczne wdrożenie nowych zasad i obowiązków.

Podczas warsztatu zostaną omówione zmiany, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwłaszcza w zakresie obowiązków administratorów danych i wspierających ich ABI – przyszłych inspektorów ochrony danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie 24 maja 2016 r., a stosowane i egzekwowane będzie od 25 maja 2018 r., poddaje istotnej zmianie sektor ochrony danych osobowych i unifikuje dotychczasowe przepisy ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Warsztat poprowadzi Monika Młotkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO.

Monika Młotkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zajmuje się realizacją zadań związanych z ogólnopolskim rejestrem administratorów bezpieczeństwa informacji.  Wieloletni  pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (m.in. Departamentu Inspekcji i Departamentu Prawnego). Radca prawny, ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Specjalizuje się w  problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.