Publikacje

Publikacja za 2017 r.link do pobrania

 • Kiedy obywatel rozumie urzędnika?,
 • Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym,
 • Big data i cyberbezpieczeństwo,
 • Menedżer innowacyjnych praktyk 2017.

Publikacja za 2018 r.link do pobrania

 • Nowe podejście do ochrony danych,
 • Ochrona wizerunku urzędnika,
 • Zamówienia publiczne,
 • Różne pokolenia w pracy,
 • Menedżer innowacyjnych praktyk.

Publikacja za 2019 r.link do pobrania

 • Zarządzanie projektami,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Trenerzy wewnętrzni,
 • Menedżer innowacyjnych praktyk.