Magdalena Eilmes-Klasińska

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kompetencjami Kadr Państwa, Departament Służby Cywilnej KPRM, odpowiada za politykę zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Prywatnie mama dwojga małych dzieci, więc na co dzień stara się utrzymać równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym.

Joanna Kotzian

Konsultant z 18-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Od 2008 roku współpracuje z klientami jako Menedżer odpowiedzialny za usługę Employer Branding, prowadząc badania wizerunku, opracowując i realizując strategie i kampanie employer brandingowe. Prowadzi badania dobrych praktyk pracodawców, w tym badania dotyczące różnych wymiarów różnorodności. Współpracuje z ekspertami employer brandingu z różnych krajów świata zrzeszonymi w Bernard Hodes Global Network.

Wśród jej klientów jest wiele firm i instytucji z sektora publicznego. Kierowała zespołem ekspertów odpowiedzialnym za przygotowanie platformy promującej narzędzia godzenia ról (www.rodzinaipraca.gov.pl), a także za przygotowanie zasobów merytorycznych dla portalu www.50plus.gov.pl. Współpracowała z OHP przy projektach dotyczących aktywizacji zawodowej młodych ludzi, a na zlecenie PFRON kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest współautorką książki „Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko. Warszawa 2015.”, która powstała w ramach projektu  Active 50 realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii, Akademię im Koźmińskiego i miasto stołeczne Warszawa, a także raportu „Work-life balance. Niewykorzystany potencjał” (2016). Ma na swoim koncie wiele prelekcji na konferencjach branżowych.

Cecylia Sadowska-Snarska

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, realizatorka ponad 20 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, których celem jest m.in. wypracowanie i wdrożenie instrumentów ułatwiających godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję eksperta ds. rynku pracy w Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Prezes Instytutu Rynku Pracy i Edukacji, podejmującego działania edukacyjne i wdrożeniowe związane z Programami Równowaga Praca –Życie w podlaskich organizacjach z sektora publicznego. Doskonale łączy badania naukowe w obszarze polityki społecznej, rynku pracy z działalnością praktyczną na rzecz upowszechniania wiedzy i rozwiązań w tych obszarach. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych.

Jak zbudować Program Równowaga Praca-Życie w organizacji?

W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane dobre praktyki, związane z budową Programów Równowaga Praca-Życie w 20 organizacjach z sektora publicznego w woj. podlaskim w projekcie „Programy Równowaga Praca – Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: II „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działania 2.2 „Działania na rzecz równowagi Praca- Życie”.

Warsztat poprowadzi dr Cecylia Sadowska-Snarska.

Cecylia Sadowska-Snarska

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, realizatorka ponad 20 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, których celem jest m.in. wypracowanie i wdrożenie instrumentów ułatwiających godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję eksperta ds. rynku pracy w Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Prezes Instytutu Rynku Pracy i Edukacji, podejmującego działania edukacyjne i wdrożeniowe związane z Programami Równowaga Praca –Życie w podlaskich organizacjach z sektora publicznego. Doskonale łączy badania naukowe w obszarze polityki społecznej, rynku pracy z działalnością praktyczną na rzecz upowszechniania wiedzy i rozwiązań w tych obszarach. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych.

Jak pozyskać pracowników i utrzymać tych najlepszych?

Niedobór pracowników sprawił, że firmy coraz częściej sięgają po narzędzia budowania wizerunku. Pracodawcy poszukują pomysłów, które pozwolą im wyróżnić się na rynku pracy i lepiej komunikować ze swoją grupą docelową, sięgają po wielokanałowe kampanie i niekonwencjonalne sposoby komunikacji, dokładają starań, by tworzyć unikalne miejsca pracy.

Administracja publiczna do tej pory bardzo rzadko podejmowała temat employer brandingu, choć problem niedoboru kadr także jej dotyczy. Uczestnicy warsztatu wspólnie z prowadzącą spróbują znaleźć odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:

  • Czym jest Employer branding i czy administracja publiczna rzeczywiście go potrzebuje?
  • Co decyduje o sile marki pracodawcy?
  • Jak powinien wyglądać proces budowania wizerunku pracodawcy krok po kroku?
  • Jakie narzędzia budowania wizerunku może stosować administracja publiczna?
  • Jaki wpływ ma Employer brandingu na utrzymanie pracowników?

Warsztat poprowadzi Joanna Kotzian, Menedżer ds. Employer Brandingu w HRK S.A.

Joanna Kotzian

Konsultant z 18-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Od 2008 roku współpracuje z klientami jako Menedżer odpowiedzialny za usługę Employer Branding, prowadząc badania wizerunku, opracowując i realizując strategie i kampanie employer brandingowe. Prowadzi badania dobrych praktyk pracodawców, w tym badania dotyczące różnych wymiarów różnorodności. Współpracuje z ekspertami employer brandingu z różnych krajów świata zrzeszonymi w Bernard Hodes Global Network.

Wśród jej klientów jest wiele firm i instytucji z sektora publicznego. Kierowała zespołem ekspertów odpowiedzialnym za przygotowanie platformy promującej narzędzia godzenia ról (www.rodzinaipraca.gov.pl), a także za przygotowanie zasobów merytorycznych dla portalu www.50plus.gov.pl. Współpracowała z OHP przy projektach dotyczących aktywizacji zawodowej młodych ludzi, a na zlecenie PFRON kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest współautorką książki „Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko. Warszawa 2015.”, która powstała w ramach projektu  Active 50 realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii, Akademię im Koźmińskiego i miasto stołeczne Warszawa, a także raportu „Work-life balance. Niewykorzystany potencjał” (2016). Ma na swoim koncie wiele prelekcji na konferencjach branżowych.