Jak zbudować Program Równowaga Praca-Życie w organizacji?

W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane dobre praktyki, związane z budową Programów Równowaga Praca-Życie w 20 organizacjach z sektora publicznego w woj. podlaskim w projekcie „Programy Równowaga Praca – Życie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: II „Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa”, Działania 2.2 „Działania na rzecz równowagi Praca- Życie”.

Warsztat poprowadzi dr Cecylia Sadowska-Snarska.

Cecylia Sadowska-Snarska

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, realizatorka ponad 20 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, których celem jest m.in. wypracowanie i wdrożenie instrumentów ułatwiających godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję eksperta ds. rynku pracy w Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Prezes Instytutu Rynku Pracy i Edukacji, podejmującego działania edukacyjne i wdrożeniowe związane z Programami Równowaga Praca –Życie w podlaskich organizacjach z sektora publicznego. Doskonale łączy badania naukowe w obszarze polityki społecznej, rynku pracy z działalnością praktyczną na rzecz upowszechniania wiedzy i rozwiązań w tych obszarach. Jest autorką ponad 180 publikacji naukowych.