Kontakt

Forum Zarządzania Publicznego

Ośrodek Wsparcia Administracji Publicznej
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa

dr Marcin Sakowicz
Tel: +48 22 60 80 120
E-mail: fzp@ksap.gov.pl