TRENERZY WEWNĘTRZNI W ADMINISTRACJI – ZASÓB UKRYTY CZY NIEODKRYTY?

Zapraszamy na sesję Forum
Zarządzania Publicznego poświęconą tematowi wewnętrznych trenerów w instytucji administracji
publicznej. Sesja odbędzie
Konkurs "Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych"

Zapraszamy wszystkie instytucje i osoby zainteresowane wprowadzaniem
innowacyjnych zmian w administracji publicznej do udziału w konkursie
"Sztuczna Inteligencja (AI) w Administracji Publicznej"

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) zmienia otaczający
nas świat, to jak pracujemy, podróżujemy, leczymy się czy robimy zakupy. Postępy
w zakresie
AKTUALNE TRENDY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – Nowy standard w sektorze publicznym?
Zapraszamy na spotkanie w ramach FZP w dniu 2 kwietnia br., zorganizowane wspólnie z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów Kancelarii Prezesa

Strona Główna

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).