Współpraca

Zaangażowanie się w projekt Forum pozwala na poznanie inspirujących rozwiązań oraz podzielenie się dotychczasowymi sukcesami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pracownikom instytucji publicznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w dzieleniu się najlepszymi praktykami w zarządzaniu w sektorze publicznym.