BEHAWIORALNE INNOWACJE. Jak wykorzystać doświadczenia ekonomii behawioralnej i nauk pokrewnych do efektywnej zmiany w administracji publicznej?

W trakcie spotkania 3 listopada br., zorganizowanego we współpracy z Polskim
COACHING W ZARZĄDZANIU - Jak wykorzystać umiejętności oraz techniki coachingowe w pracy menedżera instytucji publicznej?

W trakcie spotkania 23 czerwca br. chcemy porozmawiać o korzyściach, dla których warto sięgać po
LEAN MANAGEMENT CZYLI SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE. Jak poprawić efektywność funkcjonowania organizacji i zwiększyć wartość tworzonych produktów oraz usług?
W trakcie spotkania 24 maja br. przedstawione zostaną najważniejsze
OD CZEGO ZACZĄĆ? PIERWSZE KROKI WE WDRAŻANIU METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTOWEGO W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

W trakcie spotkania w dniu 10 czerwca br. zaprezentowane zostaną doświadczenia z budowy kultury organizacyjnej, wspierającej

Strona Główna

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).