Magdalena Eilmes-Klasińska

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kompetencjami Kadr Państwa, Departament Służby Cywilnej KPRM, odpowiada za politykę zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Prywatnie mama dwojga małych dzieci, więc na co dzień stara się utrzymać równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym.