Jaki urzędnik pracuje efektywnie?

Zapraszamy do obejrzenia relacji z warsztatów FZP, podczas których zostały zaprezentowane dobre praktyki wspierające równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym w instytucjach publicznych.

Nowe wyzwania dla administracji publicznej

Rynek pracy w Polsce stał się rynkiem pracownika. Zdolność pozyskania i utrzymania pracowników to również ogromne wyzwanie dla administracji publicznej. Instytucje publiczne chcąc zatrudniać i zatrzymać  wysokiej jakości specjalistów muszą coraz częściej podejmować działania dostosowujące warunki pracy i zatrudnienia do pozostałych sektorów gospodarki.

Dobre praktyki

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w stosowanych przez administrację publiczną programów wspierających równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały mechanizmy godzenia ról, takie jak elastyczne godziny pracy, prace zdalna oraz inne narzędzia work-life balance.

Ponadto uczestnicy miniwarsztatów dowiedzieli się jak pozyskać pracowników i utrzymać tych najlepszych z wykorzystaniem podejścia employer branding oraz jak zbudować Program Równowaga Praca-Życie w organizacji?

Uczestnicy

Wydarzenie adresowane było do kadry kierowniczej, przedstawicieli komórek kadrowych oraz wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem efektywnych warunków pracy oraz podnoszeniem standardów zatrudnienia w instytucjach publicznych.

Program

09:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

10:10 – 11:00    Prezentacje

  • Rodzina i praca – to się opłaca! Prezentacja nowej platformy MRPiPS
    Małgorzata Sarzalska, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Bezpieczni na starcie – zdrowi na mecie – działania prewencyjne ZUS
    Małgorzata Nietopiel, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ZUS
    Hanna Sikora, Wicedyrektor Departamentu Spraw Pracowniczych, ZUS

11:00 – 12:00    Panel dyskusyjny: Jaki urzędnik pracuje efektywnie?

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

12:00 – 12:30    Przerwa kawowa

12:30 – 15:00    Miniwarsztat