Joanna Kotzian

Konsultant z 18-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Od 2008 roku współpracuje z klientami jako Menedżer odpowiedzialny za usługę Employer Branding, prowadząc badania wizerunku, opracowując i realizując strategie i kampanie employer brandingowe. Prowadzi badania dobrych praktyk pracodawców, w tym badania dotyczące różnych wymiarów różnorodności. Współpracuje z ekspertami employer brandingu z różnych krajów świata zrzeszonymi w Bernard Hodes Global Network.

Wśród jej klientów jest wiele firm i instytucji z sektora publicznego. Kierowała zespołem ekspertów odpowiedzialnym za przygotowanie platformy promującej narzędzia godzenia ról (www.rodzinaipraca.gov.pl), a także za przygotowanie zasobów merytorycznych dla portalu www.50plus.gov.pl. Współpracowała z OHP przy projektach dotyczących aktywizacji zawodowej młodych ludzi, a na zlecenie PFRON kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest współautorką książki „Zarządzanie wiekiem skierowane na osoby 50+. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców i nie tylko. Warszawa 2015.”, która powstała w ramach projektu  Active 50 realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii, Akademię im Koźmińskiego i miasto stołeczne Warszawa, a także raportu „Work-life balance. Niewykorzystany potencjał” (2016). Ma na swoim koncie wiele prelekcji na konferencjach branżowych.