Anna Rotter

Radca prawny w Departamencie Prawnym MF, ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz dyscypliny finansów publicznych, uczestnik wizyty studyjnej w fińskiej administracji podatkowej w ramach projektu Argonauci, zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej, podczas której poznała praktyki wspierające równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym w administracji publicznej Finlandii.