Zasada przejrzystości – realizacja obowiązku informacyjnego

Jak rozumieć i stosować zasadę przejrzystości?

O przetwarzaniu danych trzeba informować zrozumiale. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) rozbudowuje obowiązek informacyjny, jaki spoczywa na administratorach danych i nakazuje, by wszystkie komunikaty kierowane do osób, których dane są przetwarzane, były zwięzłe, przejrzyste, napisane prostym i zrozumiałym dla każdego językiem.

Podczas warsztatu wykładowcy zaprezentują na konkretnych przykładach, że pisane skomplikowanym, prawniczym językiem klauzule i pisma, można bez żadnego uszczerbku uprościć tak, by komunikat był zwięzły, przejrzysty i zrozumiały.

Warsztaty poprowadzą Ewelina Moroń i Piotr Drobek.

Ewelina Moroń

Trenerka prostej polszczyzny i efektywnego pisania, od 2013 roku współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego: ppp.uni.wroc.pl. Pisze doktorat o skuteczności zasad prostego języka w tekstach adresowanych do głuchych Polaków. Specjalizuje się w upraszczaniu tekstów organizacji (współpraca m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją FONIS, Najwyższą Izbą Kontroli). Wyłapie każdy błąd interpunkcyjny.

Piotr Drobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO, przewodniczący działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Jest także pracownikiem naukowo – dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kieruje zespołem ds. reformy ram prawnych ochrony danych osobowych w Biurze GIODO. Specjalizuje się w  problematyce ochrony danych osobowych, prawnych regulacjach międzynarodowych transferów danych i prawnych aspektach cyberprzestrzeni.