Sprawdzian gotowości do RODO

Sprawdzian gotowości do RODO to zestaw pytań, który ma pomóc administratorom danych w ocenie stanu ich przygotowania do stosowania nowego prawa o ochronie danych osobowych.

Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) znacząco zmieni dotychczasowe podejście do ochrony danych, administratorów danych w większym niż dotąd stopniu czyniąc podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, iż muszą oni dokonać szczegółowej weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych i w  wielu przypadkach je zmodyfikować. Jednocześnie muszą być przygotowani na właściwą realizację zwiększonych praw osób, których dane dotyczą.

Niestosowanie się do nowych zasad przetwarzania danych osobowych może m.in. skutkować odpowiedzialnością finansową – administracyjnymi karami pieniężnymi nawet do 20 milionów euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu albo odpowiedzialnością cywilną, gdyż osoby, których dane dotyczą, będą miały prawo dochodzić od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową spowodowaną naruszeniem przepisów rozporządzenia.

Warsztat poprowadzi Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO.

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych. Posiada bogate doświadczenie w pracach nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.