Ochrona wizerunku urzędnika. W jaki sposób chronić pracowników instytucji publicznych?

12 czerwca 2018 r. w KSAP odbyła się sesja poświęcona ochronie wizerunku urzędnika. 

W trakcie spotkania 12 czerwca 2018 r. zaprezentowane zostały doświadczenia instytucji publicznych  w zakresie ochrony wizerunku pracowników instytucji publicznych.

Dyskusja koncentrowała się wokół ochrony wizerunku urzędnika w sporze z zewnętrznym podmiotem oraz możliwości reprezentowania pracownika przez pracodawcę ww. sporze.

Po prezentacji ciekawych praktyk oraz dyskusji panelowej: „Jak chronić pracowników instytucji publicznych?”, uczestnicy miniwarsztatów mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o konkretne przypadki ochrony praw pracowników oraz sposoby na wyjście z trudnych sytuacji, które mogą zdarzyć się w pracy urzędnika, szczególnie w relacji z klientem zewnętrznym: agresja, groźby, natarczywość, próby korupcji, próby wywarcia nacisku przez powoływanie się na wpływy.

Program

9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15    Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:15 – 11:00    Prezentacje

  • Ochrona wizerunku urzędnika w instytucjach publicznych 
    Magdalena Dulińska, radca prawny
  • Prawne aspekty odpowiedzialności urzędnika oraz ochrony przez pracodawcę
    mec. Dominik Wojtasiak, Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, ZUS

11:00 – 12:00    Panel dyskusyjny: Jak chronić pracowników instytucji publicznych?

  • Magdalena Dulińska, radca prawny
  • Piotr Klimczak, Dyrektor, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Łódzki Urząd Wojewódzki
  • Tomasz Konieczny, Zastępca Dyrektora, Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Joanna Sawicka, Urząd do Spraw Cudzoziemców

12:00 – 12:30    Przerwa

12:30 – 15:00    Warsztaty