Nowe podejście do ochrony danych. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne

5 kwietnia br. w KSAP odbyła się sesja poświęcona przetwarzaniu danych osobowych. Współorganizatorem wydarzenia było GIODO.

W trakcie spotkania 5 kwietnia 2018 r., organizowanego we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zaprezentowane zostało nowe podejście do ochrony danych i jego konsekwencje dla sektora publicznego.

Omówiony został także obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych i jego rola w jednostkach administracji publicznej. Ponadto odbyła się dyskusja poświęcona kwestiom zarządzania danymi osobowymi w instytucjach publicznych.

Uczestnicy miniwarsztatów mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zadań inspektora ochrony danych osobowych, sprawdzianu gotowości do RODO oraz w jaki sposób realizować obowiązek informacyjny w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla odbiorcy.

Program

   9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

10:15– 11:00    Prezentacje

  • Nowe podejście do ochrony danych i jego konsekwencje dla administracji
    Piotr Drobek, Biuro GIODO
  • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych i jego rola w jednostkach administracji publicznej
    Monika Młotkiewicz, Biuro GIODO

11:00 – 12:00    Panel dyskusyjny

Jak zarządzać danymi osobowymi w instytucjach publicznych?
Moderator: Piotr Drobek, Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO

  • dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert NIST, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Magdalena Krystyniecka-Konopczak, ABI pełniący funkcję w sektorze publicznym
  • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
  • Dorota Skolimowska, ABI ACXIOM GSC Polska

12:00 – 12:30    Przerwa

12:30 – 15:00    Warsztaty