Monika Młotkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zajmuje się realizacją zadań związanych z ogólnopolskim rejestrem administratorów bezpieczeństwa informacji.  Wieloletni  pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (m.in. Departamentu Inspekcji i Departamentu Prawnego). Radca prawny, ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Specjalizuje się w  problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.