Samorząd dla Obywateli – Łódzkie Service Jam

Istotą  inicjatywy podjętej przez Urząd Marszałkowski było stworzenie możliwości wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami jednostek różnego szczebla samorządu skutkujące usprawnieniem współpracy i realizacji zadań publicznych. W ramach projektu zorganizowano 33 bezpłatne szkolenia dla urzędników samorządowych z obszaru województwa łódzkiego.

Czy można w rok zlikwidować wieloletnie zaległości stanowiące 25% zaległości w kraju? –  czyli innowacje Wojewody Małopolskiego w zadaniu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

W ramach dobrej praktyki wprowadzono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim skuteczny mechanizm realizacji zobowiązań ustawowych w wypłacie świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Zbudowanie kultury współpracy, połączenie systemu EZD i dziedzinowego umożliwiło szybką i przejrzystą realizację świadczeń przysługującym rodzinom, w których jeden z jej członków  pracuje w państwach Unii Europejskiej.

Zmiana w komunikacji urzędowej poprzez zastosowanie zasad prostego języka w dokumentach urzędowych

Celem dobrej praktyki wdrożonej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze były zmiany w korespondencji kierowanej do podatników i instytucji poprzez uproszczenie języka oraz wprowadzenie przejrzystej formy pism. Projekt poprzez  upowszechnienie redagowania pism w sposób w prosty i przystępny przyczynia się do poprawy wizerunku urzędu i relacji z obywatelami.

Sławomir Wysocki

doradca ds. rozwoju organizacji i trener z 27-letnim doświadczeniem współpracy z administracją publiczną.

W latach 1993-98 kierował projektami badawczo-doradczymi przygotowującymi reformy administracji publicznej. Następnie w roli urzędnika uczestniczył w pracach nad rządową reformą administracji publicznej (mi.in w roli doradcy Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa oraz zastępcy i dyrektora departamentów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Od 2002 wspiera organizacje sektora publicznego w projektowaniu zmian sposobów zarządzania, wdraża wraz z nimi takie projekty.

Wykładowca akademicki (poprzednio m.in. w Akademii im. L. Koźmińskiego, Krajowej Szkole Administracji Publicznej). Obecnie w Społecznej Akademii Nauk.

Ochrona wizerunku urzędnika

Studia przypadku z praktyki urzędniczej dotyczące ochrony wizerunku osoby pełniącej funkcję publiczną i funkcjonariusza publicznego.

Warsztat poprowadzi Magdalena Dulińska, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz półrocznego stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu Norymberga-Erlangen (Niemcy). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego w Szkole Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Posiada doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów z branży TMT (TV Puls, Grupa Multimedialna, INTERIA.PL, BANKIER. PL, RP. PL) i sektora publicznego (Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia/Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z klientem zewnętrznym

Warsztat poświęcony jest prezentacji sposobów na wyjście z trudnych sytuacji mogących zdarzyć się w pracy urzędnika, szczególnie w relacji z klientem zewnętrznym: agresja, groźby, natarczywość, próby korupcji, próby wywarcia nacisku przez powoływanie na wpływy.

Warsztat poprowadzi Małgorzata Skawińska – psycholog, trener KSAP, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Magdalena Dulińska

Radca prawny; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000) oraz półrocznego stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu Norymberga-Erlangen (Niemcy). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego w Szkole Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Posiada doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów z branży TMT (TV Puls, Grupa Multimedialna, INTERIA.PL, BANKIER. PL, RP. PL) i sektora publicznego (Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia/Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).