Sławomir Wysocki

doradca ds. rozwoju organizacji i trener z 27-letnim doświadczeniem współpracy z administracją publiczną.

W latach 1993-98 kierował projektami badawczo-doradczymi przygotowującymi reformy administracji publicznej. Następnie w roli urzędnika uczestniczył w pracach nad rządową reformą administracji publicznej (mi.in w roli doradcy Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa oraz zastępcy i dyrektora departamentów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Od 2002 wspiera organizacje sektora publicznego w projektowaniu zmian sposobów zarządzania, wdraża wraz z nimi takie projekty.

Wykładowca akademicki (poprzednio m.in. w Akademii im. L. Koźmińskiego, Krajowej Szkole Administracji Publicznej). Obecnie w Społecznej Akademii Nauk.