Samorząd dla Obywateli – Łódzkie Service Jam

Istotą  inicjatywy podjętej przez Urząd Marszałkowski było stworzenie możliwości wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami jednostek różnego szczebla samorządu skutkujące usprawnieniem współpracy i realizacji zadań publicznych. W ramach projektu zorganizowano 33 bezpłatne szkolenia dla urzędników samorządowych z obszaru województwa łódzkiego.