Różne pokolenia w pracy. Jak się porozumiewać i współpracować?

Zapraszamy na sesję FZP poświęconą różnorodności pokoleniowej w miejscu pracy, która odbędzie się 30 października br. w KSAP, w godz. 10:00-15:00.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną dobre praktyki Ministerstwa Finansów w zarządzaniu różnorodnością pokoleniową oraz doświadczenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zarządzaniu talentami. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową w instytucjach publicznych?”. Uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wdrażaniem mentoringu oraz pracy zdalnej we współczesnych organizacjach.

Program

9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15    Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:15 – 11:00    Prezentacje

 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w Ministerstwie Finansów
  Renata Dąbrowska-Giedrojć
  Krystyna Wąchała-Malik
  Alicja Żelichowska
 • Talent – wykorzystujemy to co najlepsze
  Katarzyna Feltynowska, Dyrektor, Biuro Dyrektora Generalnego, Urząd do Spraw Cudzoziemców

11:00 – 12:00    Panel dyskusyjny: Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową w instytucjach publicznych?

 • Renata Dąbrowska-Giedrojć, Zastępca Dyrektora, Biuro Dyrektora Generalnego MF
 • Piotr Jaworski, Członek Zarządu European Mentoring & Coaching Council Poland, szef Collegium Mentoringu
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, ekspert HR, trener, coach i konsultant, wykładowca KSAP
 • Dionizy Smoleń, Dyrektor w Zespole Sektora Publicznego i Infrastruktury, PwC Polska

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:30 – 15:00    Warsztaty

 • Warsztat 1. Praca zdalna – zarządzanie zespołami rozproszonymi, korzyści i ryzyka
  Renata Dąbrowska-Giedrojć
 • Warsztat 2. Mentoring jako element zarządzania różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach
  Małgorzata Sidor-Rządkowska, ekspert HR
 • Warsztat 3. Ciemna strona mentoringu. Jak unikać błędów we wdrażaniu programów mentoringowych?
  Piotr Jaworski

Kontakt

Wszelkich informacji nt. sesji udziela dr Marcin Sakowicz: