Zamówienia publiczne – aktualne wyzwania!

18 września 2018 r. w KSAP odbyło się spotkanie Forum Zarządzania Publicznego poświęcone aktualnym wyzwaniom w realizacji zamówień publicznych.

W trakcie spotkania, zorganizowanego we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, zaprezentowany został miniPortal e-zamówień publicznych. MiniPortal to rozwiązanie bazujące na istniejących już systemach, znajdujących się w ogólnodostępnych zasobach tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz Platformie ePUAP. Podczas prezentacji przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych przedstawili zasady funkcjonowania miniportalu.

Program

9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:15    Otwarcie
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:15 – 11:45    Prezentacje

 • Elektronizacja zamówień publicznych – miniPortal
  Sebastian Szaładziński, Dyrektor Generalny UZP
  Krzysztof Fijołek, Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego UZP
 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
  Karol Kacprzak, Naczelnik, Departament Prawny UZP

11:45 – 12:15    Przerwa

12:15 – 15:00    Warsztat dla jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów

 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
  Karol Kacprzak, Naczelnik, Departament Prawny UZP