Czy można w rok zlikwidować wieloletnie zaległości stanowiące 25% zaległości w kraju? –  czyli innowacje Wojewody Małopolskiego w zadaniu koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

W ramach dobrej praktyki wprowadzono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim skuteczny mechanizm realizacji zobowiązań ustawowych w wypłacie świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Zbudowanie kultury współpracy, połączenie systemu EZD i dziedzinowego umożliwiło szybką i przejrzystą realizację świadczeń przysługującym rodzinom, w których jeden z jej członków  pracuje w państwach Unii Europejskiej.