OD CZEGO ZACZĄĆ? PIERWSZE KROKI WE WDRAŻANIU METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTOWEGO W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

W trakcie spotkania w dniu 10 czerwca br. zaprezentowane zostaną doświadczenia z budowy kultury organizacyjnej, wspierającej podejście projektowe w Ministerstwie Rolnictwa oraz dobre praktyki w organizacji biura zarządzania projektami w Ministerstwie Finansów. Zapraszamy także do dyskusji panelowej: Jak efektywnie wdrażać podejście projektowe w instytucji publicznej? W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli  poznać wybrane narzędzia zarządzania projektowego, poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie definiowania projektów, analizy interesariuszy oraz wyzwań z jakimi na co dzień mierzy się biuro zarządzania projektami. 

Czytaj dalej OD CZEGO ZACZĄĆ? PIERWSZE KROKI WE WDRAŻANIU METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTOWEGO W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

Centrala, Certyfikat z ZUS – nowy sposób podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) przeznaczony dla lekarzy upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy

Celem wprowadzenia nowego sposobu podpisywania e-ZLA było uproszczenie i upowszechnienie elektronicznego sposobu kontaktu z ZUS w zakresie obsługi zaświadczeń lekarskich. Rozwiązanie wprowadzone przez ZUS powstało we współpracy ze środowiskiem lekarskim i ułatwia lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień.

Samorząd dla Obywateli – Łódzkie Service Jam

Istotą  inicjatywy podjętej przez Urząd Marszałkowski było stworzenie możliwości wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami jednostek różnego szczebla samorządu skutkujące usprawnieniem współpracy i realizacji zadań publicznych. W ramach projektu zorganizowano 33 bezpłatne szkolenia dla urzędników samorządowych z obszaru województwa łódzkiego.