TRENERZY WEWNĘTRZNI W ADMINISTRACJI – ZASÓB UKRYTY CZY NIEODKRYTY?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego poświęconą tematowi wewnętrznych trenerów w instytucji administracji publicznej. Sesja odbędzie się 1 października br. w KSAP, w godz. 10:00-15:00. 

Większość z nas zgodzi się z tezą, że to ludzie są najistotniejszym elementem organizacji. Ludzie tworzą instytucje i to dzięki pomysłowości oraz zaangażowaniu ludzi instytucje mogą tworzyć nowe rozwiązania, usługi czy produkty. Jednak czy rzeczywiście  potrafimy w pełni wykorzystać ten zasób jakim są pracownicy? W ostatnich latach, w obliczu dużej fluktuacji na rynku pracy i malejącej liczbie kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w służbie cywilnej, zagospodarowanie potencjału pracowników wydaje się bardzo istotne. Jeśli chcemy lepiej zarządzać wiedzą, informacją, umiejętnościami, talentami oraz tworzyć organizacje projektowe to jednym z naszych sprzymierzeńców mogą okazać się trenerzy wewnętrzni.

W trakcie spotkania organizowanego w KSAP w ramach Forum Zarządzania Publicznego chcemy  poruszyć tematy związane z funkcjonowaniem trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki funkcjonowania trenerów wewnętrznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Zapoznamy Państwa także z rezultatami międzynarodowego projektu Trainer Educator Training Course  (Erasmus+) realizowanego przez KSAP, którego celem jest przygotowanie wytycznych wspierających rozwój trenerów wewnętrznych w administracji.

Zapraszamy też do udziału w dyskusji panelowej zatytułowanej: „Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

MINIWARSZTATY

Z kolei w trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się szerzej z doświadczeniami w budowania i rozwoju struktur trenerskich w ZUS oraz tematem wykorzystania technik flipowania w pracy trenera.

Miniwarsztat I Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?

Szczegółowe informacje na temat wdrożenia i utrzymania systemu trenerów wewnętrznych w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • badania poziomu i aktualizacji wiedzy trenerów wewnętrznych,
 • systemu wdrożenia trenerów wewnętrznych w proces realizacji szkoleń wewnętrznych,
 • budowania i aktualizowania katalogu szkoleń wewnętrznych,
 • współpracy z właścicielami biznesowymi – opiniowanie materiałów szkoleniowych oraz współudział w rozwoju kadry trenerów wewnętrznych,
 • zasad odbywania podróży służbowych trenerów wewnętrznych,
 • współpracy kadry trenerów wewnętrznych z organizatorami szkoleń,
 • szkolenia kadry trenerów wewnętrznych,
 • zagrożeń w bieżącym zarządzaniu pracą trenerów wewnętrznych,
 • kontroli kosztów funkcjonowania kadry trenerów wewnętrznych (rozliczania kosztów delegacji, zakup pomocy dydaktycznych itp),
 • planowania pracy trenerów wewnętrznych – zalet i wad planowania rocznego bądź kwartalnego.

Warsztat przeprowadzi:

Piotr Nowicki – Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Robert Michalski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Spraw Pracowniczych, ZUS

Miniwarsztat II  Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera

W skład warsztatu wchodzić będą następujące kwestie związane z wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera:

 • planowanie przestrzeni roboczej trenera wewnętrznego,
 • rysowanie liter,
 • stosowanie kontenerów,
 • stosowanie ciekawych wyróżnień i sygnalizacji typu:
 • ludziki,
 • strzałki,
 • punktory.
 • stosowanie elementów sketchnoting oraz Graphic recordingu.

Warsztat przeprowadzi:

Teresa Baranowska – Trener wewnętrzny ZUS, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

ADRESAT WYDARZENIA

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej, menedżerów, pracowników działów kadr i szkoleń na co dzień wspierających rozwój pracowników i wprowadzanie zmian w organizacjach  oraz do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w instytucjach publicznych.

Udział w całym spotkaniu jest bezpłatny.

PROGRAM

 9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:10    Prezentacje

Projekt Erasmus+ Trainer Educator Training Course

Dr Anna Jaroń, Doradca Dyrektora KSAP

Budowanie efektywnych struktur trenerskich w organizacji

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Akademia UTK jako przykład wykorzystania potencjału pracowników i organizacji

Krzysztof Kulka – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Urząd Transportu Kolejowego

Doświadczenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału trenerów wewnętrznych.

Magdalena Malinowska, Izabella Bednarska, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

11:10 – 12:10   Panel dyskusyjny:

 Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

Robert Bartold, Dyrektor Generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Marta Muszyńska, Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Łukasz Świetlikowski, Koordynator trenerów wewnętrznych w KPRM.

Moderator, Dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:10 – 12:40   Przerwa

12:40 – 15:00    Warsztaty

Miniwarsztat 1: „Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?”

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Robert Michalski, Naczelnik wydziału spraw pracowniczych ZUS

Agnieszka Kamińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego, UTK

Miniwarsztat 2: „Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera” Teresa Baranowska, trener wewnętrzny ZUS

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 27 września br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Limit miejsc na miniwarsztaty jest ograniczony.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

KONTAKT

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl.