COACHING W ZARZĄDZANIU – Jak wykorzystać umiejętności oraz techniki coachingowe w pracy menedżera instytucji publicznej?

W trakcie spotkania 23 czerwca br. chcemy porozmawiać o korzyściach, dla których warto sięgać po narzędzia coachingowe w zarządzaniu. Zaprezentowane zostaną także doświadczenia z wykorzystania coachingu w instytucjach publicznych.

Zapraszamy również do dyskusji panelowej: „Jak wykorzystać techniki coachingowe w pracy menedżera?” W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli poznać podejście i wybrane narzędzia coachingowe m.in w rozwoju osobistym, rozmowach z pracownikami, uruchamianiu samodzielności i kreatywności oraz stawianiu czoła wyzwaniom w pracy indywidualnej i zespołów.  

Do zobaczenia na sesji stacjonarnej w KSAP!

ADRESAT WYDARZENIA

Projekt adresowany jest do liderów oraz menedżerów w administracji rządowej oraz samorządowej, osób odpowiedzialnych za tworzenie kultury organizacyjnej, rozwój zasobów ludzkich zainteresowanych, a także wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi coachingowych w zarządzaniu instytucjami publicznymi.

MIEJSCE

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Sesja stacjonarna

PROGRAM

23 czerwca 2022 r.

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:05 Otwarcie,

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP,

Mariusz Jedynak, Członek Zarządu ZUS

10:05 – 11:00 Prezentacje

 • Dlaczego coaching? COACHING TECHNICS FOR THE PUBLIC SECTOR AS A TOOL TO IMPROVEMENT OF THE PUBLIC SERVICES, Erasmus+ Programme

 dr Anna Jaroń, Doradca dyrektora, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, im. Prezydenta   Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

 • Możliwości zastosowania coachingu w administracji publicznej

Aneta Ramusiewicz, Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Coaching jako kreatywne podejście do optymalizacji potencjału – doświadczenia i wnioski z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Agnieszka Krecho, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

11:00 – 12:00 Panel dyskusyjny

Jak wykorzystać techniki coachingowe w pracy menedżera instytucji publicznej?

 • Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 • Justyna Matras, psycholog organizacji, coach, psychoterapeuta, konsultant HR
 • Aneta Ramusiewicz, Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, coach, trener
 • Anna Słowińska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, coach, trener
 • Adam Stolarzewicz, Superwizor Coachingu, Executive&Business Coach, ekspert, konsultant, trener kadry menedżerskiej

Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 15:00 Miniwarsztaty

MINIWARSZTATY

Miniwarsztat I: Każda zmiana zaczyna się od nas – jak wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy menedżera.

Celem warsztatu jest pokazanie jak trwałe zmiany, które zachodzą w menedżerze, w wyniku stosowania narzędzi coachingowych, wpływają na rozwinięcie potencjału całego zespołu.

W programie warsztatu: 

 • korzyści wynikające ze stosowania narzędzi coachingowych, 
 • wpływ coachingowej postawy menedżera na efektywność zespołu, 
 • jak radzić sobie z syndromem oszusta oraz syndromem lusterka wstecznego, 
 • pytania zwiększające skuteczność narad zespołowych, 
 • narzędzia zmieniające podejście do trudności napotykanych podczas realizacji zadań.

Warsztat przeprowadzi:

ANNA SŁOWIŃSKA

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, coach, trener pewności siebie i skuteczności.

W administracji publicznej pracuje od 22 lat. Zaczynała od najniższego stanowiska, obecnie jako dyrektor kieruje zespołem 100 pracowników. Przyznaje, że jej kariera nabrała tempa, gdy zaczęła korzystać z technik i narzędzi coachingowych, które pozwoliły jej rozwinąć osobisty potencjał, w pełni wykorzystywać mocne strony oraz radzić sobie z własnymi ograniczeniami. Dzisiaj wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w zakresie coachingu, żeby skuteczniej i efektywniej przewodzić zespołowi pracowników oraz motywować ich do dalszego rozwoju. Bo trwała zmiana jaka zachodzi w nas jest inspiracją do zmiany u innych ludzi. Wspiera innych w działaniu bez uzależnienia od motywacji, w działaniu szybciej, lepiej i skuteczniej. Jest autorką książek „Radość istnienia, czyli jak radzić sobie z życiowymi trudnościami” oraz „Jak przestać uważać, że nie jesteś dość dobra?” Jest również autorką kart afirmacyjnych pewności siebie oraz na szczęśliwe życie. Prowadzi konsultacje indywidualne, szkolenia oraz kursy online, w tym kurs „Uwierz w siebie”.

Miniwarsztat II: Podejście coachingowe w rozmowach z pracownikami.

Celem warsztatów jest zapoznanie z podstawowymi modelami rozmów coachingowych. W programie warsztatu: dyskusja czym jest podejście coachingowe i czy coaching jest dla wszystkich, kluczowe czynniki sukcesu menedżera w stosowaniu podejścia coachingowego, pytania coachingowe, zasady udzielania feedbacku / informacji zwrotnej.

Warsztat przeprowadzi:

ANETA RAMUSIEWICZ

Certyfikowany Coach i Mentor, członek European Mentoring and Coaching Council, trener, asesor AC/DC, ekspert w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pasjonatka HR.

Posiada doświadczenie zawodowe w branży szkoleniowo-doradczej. W służbie cywilnej pracuje od 2009 r.

Prowadzi executive & life coaching. Pomaga w osiąganiu celów ustalonych przez coachee oraz w odkrywaniu i wzmacnianiu potencjału. Towarzyszy w procesie zmiany od tworzenia planu działania aż do realizacji celu. Wspiera liderów w zarządzaniu zespołem i rozwijaniu ich kompetencji. Buduje relacje oparte na zaufaniu i szacunku, co pomaga coachee osiągnąć ustalone cele.

Prowadzi szkolenia z zakresu HR / umiejętności interpersonalnych / zarządzania zmianą/ controllingu personalnego.

Miniwarsztat III: Coaching jako narzędzie uruchamiające  samodzielność, kreatywność i świadomą refleksję podwładnych w procesach transformacji administracji.

Celem warsztatu jest zaprezentowanie w jaki sposób, przy wykorzystaniu struktur rozmów coachingowych oraz dodatkowych autorskich metod pracy z podwładnymi, możemy angażować pracowników, uruchamiać samodzielność i proaktywność oraz budować wyższy poziom świadomości i refleksji w podnoszeniu efektywności i skuteczności działania.

Warsztat przeprowadzi:

ADAM STOLARZEWICZ

Doświadczony ekspert, konsultant i trener biznesu (przez 25 lat przeprowadził ponad 20.000 godzin szkoleń i sesji coachingowych). Pierwszy Polak, który uzyskał akredytację na poziomie Coach-Supervisor w londyńskiej Coaching Supervision Academy (zcr. EMCC, CSA, apr. ICF). Doświadczony Executive&Business Coach.

Dyrektor Zarządzający Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, były dyrektor HR największych polskich banków – m.in. Getin Noble Bank SA, mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku i BRE Banku, odpowiadał również za rozwój pracowników jednej z największych spółek branży TELECOM.

Zarządzał i rozwijał zespoły polskich i międzynarodowych organizacji finansowych (mBank, ING Bank, Getin Noble Bank, Multibank, BRE Bank), wspierał wyższą kadrę menedżerską spółek giełdowych (m.in. PGE, KGHM, ING, Orlen, PKO BP, Answear.com, BZ WBK) oraz administracji rządowej – w tym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu RP, wielu Ministerstw i urzędów centralnych.

Autor i prowadzący zajęcia w programach studiów MBA i Executive MBA (m.in. Oxford Brookes University, EY Academy of Business, Akademia WSB, Uniwersytet Śląski i wiele innych). Wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Ekspert, prelegent i mówca motywacyjny podczas wielu polskich i międzynarodowych konferencji biznesowych i naukowych, współautor i prowadzący rozmaite projekty studiów podyplomowych – m.in. Akademia Profesjonalnego Coachingu, Business Development – coaching, konsulting, mentoring, Studium umiejętności menadżerskich z elementami coachingu, Master Coaching.

Przez wiele lat Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, członek współzałożyciel Izby Coachingu (były członek Prezydium Izby).

Współpracował z największymi międzynarodowymi firmami szkoleniowymi – posiada m.in. międzynarodowe certyfikaty trenerskie  AchieveGlobal czy Hill International. Akredytowany konsultant Insights®Discovery™. Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (CSA), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

Miniwarsztat IV: W stronę rozwiązania – zwinne narzędzia coachingowe wspierające zespół w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.

Celem warsztatu jest rozwój kompetencji stosowania podejścia coachingowego, w codziennej pracy z zespołami. Podczas warsztatu będziemy trenować stosowanie prostych i skutecznych narzędzi coachingowych, możliwych do zastosowania w codziennej praktyce menedżerskiej, zarówno w rozmowach indywidualnych jak i w pracy z całym zespołem. Omówimy także wyzwania łączenia roli menedżera z rolą coacha.

Warsztat przeprowadzi:

JUSTYNA MATRAS

Psycholog organizacji, psychoterapeuta, konsultant HR. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera i Konsultanta Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications oraz Certyfikat Coacha Systemowego PRO. Ma za sobą kilkaset godzin treningów specjalistycznych w obszarze coachingu i konsultingu HR.

W swojej pracy łączy role konsultanta, trenera i coacha. Prowadzi szkolenia z zakresu przywództwa, rozwoju pracowników, zarządzania zespołami i motywowania dla menedżerów na wszystkich szczeblach organizacji. Specjalizuje się w tematyce radzenia sobie w sytuacjach stanowiących szczególne wyzwanie psychologiczne, takich jak: zmiana rozwojowa, konflikt i kryzys w organizacji. Pracuje, jako projektant i kierownik merytoryczny w złożonych projektach rozwojowych dla liderów łączących szkolenia z coachingiem i narzędziami diagnozy kompetencji.  Jako coach wspiera swoich Klientów w rozwoju kompetencji przywódczych i społecznych oraz podejmowaniu kluczowych decyzji rozwojowych. Szkoli także menedżerów, liderów i specjalistów HR w zakresie stosowania narzędzi coachingowych w praktyce menedżerskiej. Jako konsultant realizuje projekty doradcze w obszarze HR na rzecz organizacji, w tym projekty mające na celu diagnozę i poprawę funkcjonowania systemu komunikacji w zespołach i organizacjach, projekty zarządzania zmianą, wdrażania kultury feedbacku i zarządzania wiedzą.  

Od ponad 15 lat z zaangażowaniem wspiera rozwój trenerów, coachów i konsultantów HR. Prowadzi otwarte i zamknięte szkoły trenerów. Pełni rolę mentora i superwizora dla specjalistów w obszarze szkolenia i rozwoju.  Jest współautorem podręcznika dla trenerów „Trener w rolach głównych” (PWN, 2018, wrzesień), która zdobyła nagrodę Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu – Książka dla Trenera 2018 oraz książki roku wydawnictwa PWN.

Justyna współpracowała z wieloma organizacjami, w ostatnich latach w szczególności z: ABB, Akamai, Aptiv, Aviva, Bahlsen, BP, Cisco, Codewise, Codibly, Conet, Electrolux, Ericpol (Ericcson), EnerSys, Ernst & Young, Euroclear, Fiat Sirio Polad, Fluffo, Future Processing, General Motors Manufacturing Poland, Grape Up, Handmade, Heineken, International Paper, Kapsch Telematic Services, KSAP, Mbank, Nordea, Polynt, POLBANK, Pure Biologics, PZL Mielec, Ramsat SA, Raiffeisen Sabre, Sappi Europe, Schwitzke-Górski, Selvita, Tesco, Tauron, Teva Polska, Unilever, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Vatenfall, Vision Express, Wawel, Wydawnictwo Otwarte, Woblink, WP a także z klientami indywidualnymi.

PREZENTACJE

dr Anna Jaroń, Doradca dyrektora, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Aneta Ramusiewicz, Radca, Wydział Kadr i Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Agnieszka Krecho, Naczelnik Wydziału Kadr i Rozwoju Zawodowego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie i warsztaty przyjmujemy do 20 czerwca br., za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Link do formularza.

Liczba miejsc na miniwarsztatach jest ograniczona. Limit na każdy warsztat to 20 osób. Pierwszych 20 osób zarejestrowanych na każdym warsztacie otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Udział w spotkaniu i miniwarsztatach jest bezpłatny.

FINANSOWANIE

Projekt realizowany w ramach: Techniki coachingowe w administracji publicznej jako narzędzie doskonalenia usług publicznych, Erasmus+ .

Więcej informacji: https://ksap.gov.pl/ksap/projekty-szkoleniowe/projekty-aktualnie-realizowane/techniki-coachingowe-w-administracji-publicznej