AKTUALNE TRENDY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – Nowy standard w sektorze publicznym?

Zapraszamy na spotkanie w ramach FZP w dniu 2 kwietnia br., zorganizowane wspólnie z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaprezentowane zostaną dobre praktyki zarządzania projektami w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz doświadczenia Ministerstwa Środowiska z procesu wdrażania projektowego. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym?”, a uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z kluczowymi wyzwaniami w zarządzaniu projektami w administracji publicznej oraz wdrażaniem podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej i pracowników.

Skuteczne wdrażanie podejścia projektowego w administracji publicznej to zadanie, które musi być realizowane na wszystkich poziomach zarządzania. Główni interesariusze tego działania to kadra kierownicza i faktyczni realizatorzy projektów. Warsztaty będą służyły identyfikacji kluczowych szans i barier dla tego procesu. Rezultatem warsztatów będą rekomendacje dla osób zainteresowanych wdrożeniem podejścia projektowego w poszczególnych instytucjach.

Warsztat 1. Wdrażanie podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej – potrzeby i rozwiązania

Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kadry kierowniczej.

Prowadzący: Tomasz Janka, Aleksandra Karpińska

Warsztat 2. Wdrażanie podejścia projektowego z perspektywy pracowników – potrzeby i rozwiązania

Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kierowników programów, liderów projektów i zespołów projektowych.

Prowadzący:dr Maria Szymborska, Piotr Charchuła

Warsztat 3. Metodyka zarządzania projektami dla administracji – kluczowe wyzwania

Metodyka zarządzania projektami – możliwy zakres i proponowane rozwiązania

Prowadzący: mec. Kornel Kwiatek, Marcin Nocoń

Miejsce i termin

2 kwietnia 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Program

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10   Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:15   Prezentacje

System Monitorowania Projektów Strategicznych

Tomasz Janka, Dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Praktyka działania – projekty w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii

Monika Malocco, Biuro Ministra, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Proces wdrażania podejścia projektowego w Ministerstwie Środowiska

Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska

11:15 – 11:30   Przerwa kawowa

11:30 – 12:30   Panel dyskusyjny: Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym ?

prof. Sylwia Sysko Romańczuk, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

prof. Andrzej Blikle

dr Stanisław Gasik, PMP

Piotr Ogonowski, PMI Poland Chapter

Moderator: dr Maria Szymborska, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów

12:30 – 13:00   Przerwa

13:00 – 15:00   Warsztaty

Warsztat 1. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej
– potrzeby i rozwiązania

Warsztat 2. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy pracowników – potrzeby i rozwiązania

Warsztat 3. Metodyka zarządzania projektami dla administracji – kluczowe wyzwania

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do  29 marca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu i warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 108, fzp@ksap.gov.pl