Praca zdalna w administracji-nowa normalność czy rozwiązanie przejściowe?

Zapraszamy na sesję online Forum Zarządzania Publicznego, poświęconą pracy zdalnej, która odbędzie się 10 listopada br., w godz. 10:00-15:00.

W trakcie spotkania 10 listopada br. zaprezentowane zostaną dobre praktyki Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie pracy zdalnej. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jak efektywnie organizować pracę zdalną w instytucjach publicznych?”. Uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz w zakresie profesjonalnego przygotowania się do spotkań on-line, efektywnego organizowania spotkań on-line oraz motywowania i angażowania pracowników w zespole zdalnym.

Sesja plenarna FZP będzie nagrywana w celach dokumentacji działań projektowych. Nagranie będzie wykorzystywane przez KSAP w celach informacyjnych i promocji projektu FZP oraz działalności KSAP.

ADRESAT WYDARZENIA

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej, menedżerów, pracowników działów kadr i szkoleń na co dzień wspierających rozwój pracowników i wprowadzanie zmian w organizacjach  oraz do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w instytucjach publicznych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż limit miejsc na warsztatach został już wyczerpany. Zapraszamy do udziału w sesji ogólnej w godzinach 10:00- 12:00.

PROGRAM

9:50 – 10:00 Logowanie (MS Teams) 

10:00 – 10:05 Otwarcie dr Wojciech FederczykDyrektor KSAP 

10:05 – 11:00 Prezentacje  

Ministerstwo Zdrowia na pracy zdalnej – wczoraj, dziś i jutro. Jarosław Kieszek, Dyrektor Biura Administracyjnego, Ministerstwo Zdrowia 

Efektywna praca zdalna. Jakiego wsparcia potrzebują pracownicy? Małgorzata Maludzińska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny: 

Jak efektywnie organizować pracę zdalną w instytucjach publicznych? 

 • Małgorzata MaludzińskaDyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
 • Iwona Sołtysińska, Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, psycholog organizacji 
 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS 
 • Dionizy Smoleń, Dyrektor, Sektor publiczny, PwC (PricewaterhouseCoopersPolska 

Moderator, Dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP 

12:00 – 12:30  Przerwa  

12:30 – 15:00 Warsztaty  

Miniwarsztat 1: Głos, mowa, kamera –  profesjonalnie online, Krzysztof Prystupa, trener specjalizujący się w szkoleniach z komunikacji, wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu.

Miniwarsztat 2Cztery obszary, o które trzeba zadbać pracując zdalnie, Tomasz Cichocki: Konsultant, trener, facylitator, coach.  

Miniwarsztat 3Zarządzanie zespołem na odległość. Jak zadbać o skuteczność i motywację zespołów zdalnych?, Piotr Jaworski, Mentor, certyfikowany audytor wewnętrzny, oraz trener biznesu. Autor kursu online „Szef zdalny, zespół realny”. 

Miniwarsztat 4:  Relacje i zaangażowanie w pracy zdalnej – radzenie sobie z napięciem i niepokojem. Iwona Sołtysińska, psycholog organizacji, executive coach, facylitator. 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie i warsztaty przyjmujemy do 6 listopada br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Limit miejsc na miniwarsztaty jest ograniczony.

Limit na każdy warsztat to 20 osób. Pierwszych 20 osób zarejestrowanych na każdym warsztacie otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Udział w spotkaniu i miniwarsztatach jest bezpłatny.

MINIWARSZTATY

Miniwarsztat I: Głos, mowa, kamera –  profesjonalnie online.

Od samego początku przy transmisjach online posługiwaliśmy się intuicją, bo nikt nas nie uczył, jak to robić profesjonalnie – nie było zresztą kiedy, bo pandemia przyszła nieoczekiwanie. Dziś, po 8 miesiącach, spotkania online właściwie już nam spowszedniały. Mamy na ten temat swoje spostrzeżenia, wiemy co nam się sprawdza, co przeszkadza, okrzepliśmy i nabraliśmy rutyny. Teraz przyszedł czas na profesjonalne przećwiczenie prowadzenia spotkań online. I właśnie dlatego, zapraszamy na warsztat, podczas którego: 

 • dowiesz się jak „domowymi sposobami” przygotować przestrzeń, w której pracujemy, żeby pozwała na profesjonalną transmisję, 
 • przećwiczysz kadrowanie obrazu i tła,  
 • dowiesz się czego nie ubierać do kamery, 
 • przećwiczymy, jak ciepłą barwą głosu mówić do mikrofonu,  
 • poznamy kilka zasad mówienia, kiedy widzimy i kiedy nie widzimy uczestników, 
 • przećwiczymy techniki wywoływania reakcji u słuchaczy poprzez pytania i intonację głosu. 

Uwaga! Podczas warsztatu wszyscy uczestnicy muszą mieć włączoną kamerę i mikrofon.  

Warsztat przeprowadzi:

Krzysztof Prystupa 

Specjalizuje się w szkoleniach, mentorialach i treningach indywidualnych w zakresie komunikacji, wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu w mówieniu. Zrealizował ponad 2500 godzin szkoleniowych i ponad 3000 godzin w pracy 1/1. Ukończył Szkołę Mentorów prowadzoną przez Collegium Vratislaviense. Uczestniczył przy tworzeniu ram kompetencji dla trenerów zarządzania, opracowywał ekspertyzę do sektorowych ram dla branży usług rozwojowych. W latach 2014-2017 był prezesem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania „MATRIK”, posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK. Właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa od 2007 r. 

Z wykształcenia aktor, ciągle czynny zawodowo, ukończył Akademię Teatralną, przepracował 8 sezonów w Teatrze Groteska.  

Uważa, że trener kompetencji miękkich ma do zrealizowania trzy zadania:  

 • Zdiagnozować przyczynę powodującą trudności u uczestnika szkolenia, 
 • Rozumieć, że taka trudność może się pojawiać, 
 • Udzielić trafnej i krótkiej informacji zwrotnej, która pozwali w szybki sposób wprowadzić zmianę zachowania. 

Miniwarsztat II: Cztery obszary, o które trzeba zadbać pracując zdalnie.

W skład warsztatu wchodzić będą następujące kwestie związane z wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera:

Praca zdalna to nie tylko problem technologiczny. Oczywiście bez komputera i łącza internetowego trudno o niej myśleć, ale wszyscy, którzy jej doświadczają mierzą się po pewnym czasie z innymi wyzwaniami. Jednym trudno zabrać się za efektywną pracę, inni nie mogą doczekać się na informacje od współpracowników. Jeszcze inni nie zauważają, że minął dzień, a oni nie mieli nic ciepłego w ustach. 

Jeśli dostrzegasz u siebie lub u członków swojego zespołu podobne symptomy weź udział w tym praktycznym warsztacie. Zastanowimy się na nim wspólnie jak zadbać o higienę psychiczną w pracy zdalnej. 

Podczas warsztatu: 

 • dowiesz się o ważnych kwestiach związanych z miejscem pracy w domu, 
 • dowiesz się, jak przygotować się do codziennej pracy w domu, 
 • poznasz zasady planowania pracy własnej i komunikowania się ze współpracownikami, 
 • będziesz miał okazję zastanowić się, jak radzić sobie ze stresem, oraz jak uwzględniać w swoich planach domowników, z którymi dzielisz swój home office.

Warsztat przeprowadzi:

Tomasz Cichocki

Konsultant, trener, facylitator, coach. Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował jako Project Manager i manager do spraw rozwoju w branży mediów i telekomunikacyjnej. Prowadził projekty związane z cyfryzacją mediów. Przez 5 lat jako zastępca dyrektora kierował pracami Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 pracuje jako konsultant, przede wszystkim w obszarze zmiany kultury organizacyjnej i wdrażania innowacji. 

Ukończył kursy PRINCE2 Foundation, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP (2010), kurs coachingu The Art and Science of Coaching Erickson College International i Wszechnicy UJ, warsztaty dynamiki grupowej OPUS oraz Szkołę Facylitatorów Wszechnicy UJ. 

Uczestniczył w kilkunastu złożonych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne. Wykładał na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia na trenerskich studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS. 

Fan i praktyk wykorzystywania technologii do współpracy zespołowej. Zajęcia z tego obszaru prowadził m.in. dla Orange i Komisji Europejskiej. Jest autorem szkoleń otwartych poświęconych prowadzeniu spotkań online oraz współpracy w zespołach rozproszonych. W zajęciach poświęconych tej tematyce dba o równowagę między elementem technologicznym a ludzkim. 

Łącznie przeprowadził ponad 500 dni szkoleniowych, w tym ponad 1200 godzin dla kadry kierowniczej. 

Miniwarsztat III: Zarządzanie zespołem na odległość. Jak zadbać o skuteczność i motywację zespołów zdalnych?

Po epidemii COVID19 przynajmniej jedna rzecz jest jasna – nie można być dobrym szefem bez umiejętności zarządzania na odległość. Choć skuteczne i mądre zarządzanie zespołem nigdy nie było łatwe, to w świecie zdalnym ta trudność jest jeszcze większa. Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych informacji o tym jak: 

 • przydzielać i oceniać zdalnie pracę, 
 • zapewnić skuteczność, efektywność i terminowość zdalnych pracowników, 
 • motywować pracowników na odległość. 

Warsztat przeprowadzi:

Piotr Jaworski

Mentor, certyfikowany audytor wewnętrzny, oraz trener biznesu. Szef firmy doradczej i akademii kursów online zdalnykurs.pl. Autor kursu online „Szef zdalny, zespół realny”. 

W kontekście pracy zdalnej sam o sobie mówi: 

 • wiem co to znaczy być szefem, bo sam zarządzałem zespołami od rozmiaru XL (ok. 100 osób) do S (1 osoba), 
 • rozumiem pracowników, bo jako mentor zasłużyłem na szczerość wielu z nich,  
 • znam specyfikę pracy zdalnej, bo połowa z moich 20-lat doświadczenia to właśnie praca na odległość, 
 • wiem co działa, bo jako audytor oceniałem najlepsze i najgorsze przykłady zarządzania w różnych organizacjach, 
 • poznałem i dobrze przemyślałem najlepsze modele zarządzania, bo jestem trenerem biznesu i wykładowcą, 
 • ale najbardziej cieszę się z opinii, którą często słyszę: „umiesz mówić tak prosto, o tak trudnych rzeczach”. 

Miniwarsztat IV: Relacje i zaangażowanie w pracy zdalnej – radzenie sobie z napięciem i niepokojem.

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na psychologiczny wymiar doświadczenia związanego z radykalną zmianą organizacji pracy i przejściem organizacji na pracę zdalną.  

 • Jak w tej sytuacji zaspokajać najważniejsze potrzeby pracowników i utrzymać ich zaangażowanie i wysoki poziom pracy?  
 • Jak działać, by zachować autentyczność, spójność i skuteczność w roli lidera, odpowiadając jednocześnie na zupełnie nową sytuację zespołu i organizacji?  
 • Jak mądrze korzystać ze swojego autorytetu, nie ignorując potrzeb innych?  

Postaramy się podczas tego spotkanie przybliżyć te mechanizmy psychologiczne, których rozumienie może być użyteczne dla lidera i wspierające go w przeprowadzaniu zespołu przez trudne emocjonalnie sytuacje. 

Warsztat przeprowadzi:

Iwona Sołtysińska

Psycholog (UJ), konsultant rozwoju organizacyjnego (MA,Tavistock & Portman NHS Trust), certyfikowany trener zarządzania (Edexcel International), executive 
coach (PCC, ICF). Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1992 roku prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, angażując się jednocześnie w promowania idei life long learning i współtworzenie standardów pracy profesjonalistów wspierających innych w rozwoju. Autorka i kierownik merytoryczny wielu projektów doradczo-szkoleniowych. Współautorka książki „Szkolenia pracowników a rozwój organizacji”, stanowiącej kompendium wiedzy z zakresu tworzenia polityki szkoleniowej, projektowania, przeprowadzania i oceny szkoleń w oparciu o kompetencje, oraz publikacji „Budowanie zespołów”, która jest praktycznym manualem wspierającym rozwój kompetencji w zakresie współpracy w zespole zadaniowym i coachingu zespołu. Jest członkiem i reprezentantem Organisation for Promoting Understanding of Society w Polsce, co roku współorganizuje międzynarodową konferencję Group Relations oraz badania społeczne Listening PostCzłonek ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Study of Organization). Interesuje się pozaklinicznymi zastosowaniami psychoanalizy a w szczególności psycho-społecznym rozumieniem dynamiki grup, organizacji i społeczeństw. 

KONTAKT

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl.