LEAN MANAGEMENT CZYLI SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE. Jak poprawić efektywność funkcjonowania organizacji i zwiększyć wartość tworzonych produktów oraz usług?

W trakcie spotkania 24 maja br. przedstawione zostaną najważniejsze założenia koncepcji lean managmen oraz powody dla których warto idee szczupłego zarządzania wdrażać także w sektorze publicznym. Zaprezentowane zostaną także przykłady skutecznego wykorzystania lean managment w instytucjach publicznych oraz doświadczenia w zarządzaniu jakością w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.  

Zapraszamy również do dyskusji panelowej: „Szczupłe zarządzanie” w instytucjach publicznych? Po co i jak to zrobić?  W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli poznać wybrane narzędzia lean managment m.in służące doskonaleniu i rozwiązywaniu problemów w duchu lean, idee zarządzania wizualnego oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie podejścia procesowego

Sesja plenarna FZP będzie nagrywana w celach dokumentacji działań projektowych. Nagranie będzie wykorzystywane przez KSAP w celach informacyjnych i promocji projektu FZP oraz działalności KSAP.

ADRESAT WYDARZENIA

Projekt adresowany jest do osób odpowiedzialnych za wdrażanie podejścia procesowego, podnoszenie jakości usług i osiąganych rezultatów, liderów oraz menedżerów w administracji rządowej oraz samorządowej, a także wszystkich zainteresowanych współtworzeniem kultury ciągłego doskonalenia instytucji publicznych.

PROGRAM WYDARZENIA

PROGRAM

24 maja 2022 r.

9:50 – 10:00 Logowanie (MS Teams)

10:00 – 10:05 Otwarcie, dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:05 – 11:00 Prezentacje

“Lean Management w instytucjach publicznych – utopia czy nieunikniona przyszłość?”

dr inż. Maciej Pieńkowski, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jak doskonalić organizację i jakość w zarządzaniu – dobre praktyki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska

dr inż. Agnieszka Tomaszewska, Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11:00 – 12:00 Panel dyskusyjny

„Szczupłe zarządzanie” w instytucjach publicznych? Po co i jak to zrobić?

 • dr inż. Maciej Pieńkowski, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Maria Rusowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • dr inż. Agnieszka Tomaszewska, Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 15:00 Miniwarsztaty

MINIWARSZTATY

Miniwarsztat I: Eliminacja marnotrastw w instytucjach publicznych z wykorzystaniem Lean Managment,

Celem warsztatu jest: przekonanie uczestników, że warto na procesy usługowe patrzeć przez „leanowe okulary” – znać, rozumieć i identyfikować różnego rodzaju marnotrawstwa w celu systematycznego ograniczania/eliminowania ich z instytucji publicznych

 • Czego jeszcze nie wiemy o Lean Management? – krótka sesja pytań i odpowiedzi (15’).
 • Rodzaje marnotrawstw w procesach usługowych – przykłady z instytucji publicznych (30’).
 • Narzędzia identyfikacji i eliminacji marnotrawstw w procesach usługowych (30’).
 • Ćwiczenie: wybór konkretnego problemu ze swojej organizacji i propozycja sposobu jego rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi Lean Management (30’) (jeżeli będzie możliwość, to w grupach).
 • Dyskusja. Końcowa sesja pytań i odpowiedzi (30’).

Warsztat przeprowadzi:

Piotr Walentynowicz

Dr hab. prof. nadzw. naukowiec, dydaktyk, pracujący na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Już ponad 17 lat zajmuje się badaniem Lean Managment i Kaizen w przedsiębiorstwach. Autor licznych artykułów naukowych, w tym publikacji „Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Managment w przedsiębiorstwach w Polsce”. Wspiera przedsiębiorców i organizacje w rozwiązywaniu ich problemów strategicznych i operacyjnych.

Miniwarsztat II: Raport A3 jako narzędzie doskonalenia i rozwiązywania problemów w duchu Lean Management

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z techniką rozwiązywania problemów – Problem Solving – oraz nabycie umiejętności praktycznego jej stosowania w instytucji publicznej z wykorzystaniem arkusza A3. Uczestnicy poznają kolejne kroki postępowania oraz stosowane w nich narzędzia wspomagające.

 • Problem Solving a cykl PDCA – podejście procesowe do rozwiązywania problemów i doskonalenia procesów.
 • Opowiedz mi historię…Raport A3 jako narzędzie do komunikacji i doskonalenia procesów w organizacji.
 • Narzędzia jakościowe wykorzystywane w raporcie A3.
 • Ćwiczenie praktyczne przy użyciu Raportu A3. 

Warsztat przeprowadzi:

Olimpia Niziołek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończyła studia doktoranckie z nauk społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zawodowo trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem z zakresu lean management, jakości oraz budowania kultury organizacji w przemyśle i usługach.

Koordynuje, zgodnie z metodologią 3P / Kaizen Cell Design projekty wdrożenia nowych produkcji, wdraża Total Quality Management, buduje kulturę organizacji nastawioną na ciągłe doskonalenie. Prowadzi warsztaty Problem Solving / RCA / 8D, A3, Kaizen, 5S, VSM, SMED, TPM. Zarządza projektami z zakresu lean w procesach usługowych i administracyjnych. Za cel zawodowy stawia sobie budowanie kultury organizacji ukierunkowanej na ciągły rozwój i poszukiwanie możliwości redukcji strat oraz zapewnienie przepływu we wszystkich procesach w firmie. Jest Koordynatorem w Fundacji Lean Education oraz wykładowcą z zakresu lean management, jakości i socjologii na uczelniach wyższych (AGH i WSGiZ).

Miniwarsztat III: Stosowanie Lean Managment w instytucjach publicznych – podejście procesowe

Celem warsztatu jest zrozumienie wykorzystać podejście procesowe do ciągłego doskonalenia instytucji publicznych w duchu koncepcji Lean Management. W jego trakcie, uczestnicy dokonają analizy realizowanych przez siebie procesów, określając ich poziom dojrzałości oraz identyfikując obszary do doskonalenia. Wykorzystany podczas warsztatów metodyka z wykorzystaniem modelu dojrzałości, może mieć praktyczne zastosowanie we wszystkich procesach bizesowo-administracyjnych, pełniąc funkcję opisową, porównawczą i wskazując kierunek dalszego rozwoju organizacji.

Warsztat przeprowadzi:

dr inż. Maciej Pieńkowski

Doktor nauk społecznych z dziedziny zarządzania i jakości. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia inżynierskie i magisterskie) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (studia doktoranckie). 

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie z zakresu ciągłego doskonalenia, lean management oraz zarządzania produkcją, nabyte w branżach automotive, elektrycznej, energetycznej oraz lotniczej. Ekspert w dziedzinie Mapowania Strumienia Wartości (VSM) oraz rozwiązywania skomplikowanych problemów za pomocą metody Shainin Red X. Popularyzator wykorzystania grywalizacji, jako wsparcia w ciągłym doskonaleniu przedsiębiorstw.  Posiada certyfikaty Lean Practitioner, Six Sigma Black Belt oraz Red X Journeyman. W swojej karierze przeprowadził ponad 50 projektów doskonalących w kraju oraz zagranicą.

Doświadczenie w przemyśle łączy z pracą naukowo-badawczą na wrocławskich uczelniach wyższych. Jest również autorem licznych publikacji naukowych w tematyce modeli dojrzałości, lean management oraz podejścia procesowego.

Miniwarsztat IV: Zarządzanie wizualne w instytucjach publicznych

Celem warsztatu jest przedstawienie podstaw koncepcji zarządzania wizualnego oraz praktyczne wykorzystanie poznanej wiedzy w zaprojektowaniu prostej tablicy pozwalającej monitorować realizację celów.

Jeden obraz wart jest tysiąca słów. Zwłaszcza taki, który udzieli nam bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jakie cele stawiamy naszym procesom i czy podążamy we właściwym kierunku?
 • Skąd będziemy wiedzieli, że nasze działania przynoszą pożądane skutki?
 • Na co powinniśmy zwracać uwagę i jak często dokonywać przeglądu efektów naszych starań?

W ramach pracy grupowej, uczestnicy warsztatu:

 • zdefiniują najważniejsze cele swoich procesów
 • zaproponują dla nich właściwe miary oraz wskażą ich oczekiwane wartości
 • zaprojektują prostą tablicę zarządzania wizualnego umożliwiającą śledzenie osiąganych rezultatów oraz podejmowanie właściwych działań korygujących

Warsztat przeprowadzi:

Dariusz Suchłabowicz

Absolwent wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej oraz jej Szkoły Biznesu (program EMBA). W ciągu ostatnich lat project manager, lider oraz konsultant wdrożeń w programach związanych z doskonaleniem procesów sprzedażowych, usługowych, administracyjnych, standardów i jakości obsługi klientów, rozwoju strategii oraz budowy kultury ciągłego doskonalenia. Wcześniej min. Menedżer Lean, Dyrektor Sprzedaży, Kierownik rozwoju i wsparcia sprzedaży oraz analiz rynkowych. Specjalizuje się w analizie i doskonaleniu procesów administracyjnych, usługowych oraz okołoprodukcyjnych, budowaniu i doskonaleniu strategii min. poprzez proces słuchania i badania głosu klienta oraz budowaniu kultury ciągłego doskonalenia jak również w obszarze związanym z 5S, TWI, standaryzacją pracy. Autor polskiego przekładu książki Niklasa Modiga & Pära Ählströma „To jest Lean” (2014, „This is lean”).

PREZENTACJE

dr inż. Maciej Pieńkowski, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr inż. Agnieszka Tomaszewska, Naczelnik Wydziału Instrumentów Zarządzania i Ochrony Warstwy Ozonowej, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie i warsztaty przyjmujemy do 20 maja br., za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Link do formularza.

Liczba miejsc na miniwarsztatach jest ograniczona. Limit na każdy warsztat to 20 osób. Pierwszych 20 osób zarejestrowanych na każdym warsztacie otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Udział w spotkaniu i miniwarsztatach jest bezpłatny.