Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych

5 grudnia br. zapraszamy na konferencję podsumowującą konkurs Forum Zarządzania Publicznego, w trakcie której menedżerowie – finaliści konkursu zaprezentują innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych. Podczas konferencji zostanie również wybrany Laureat konkursu.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wybrane przez Kapitułę Konkursu cztery finałowe zgłoszenia zawierające innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych:

  1. Marek Charążka Centrum Informatyczne Edukacji, Integracja baz danych systemu oświaty. Kompletne, rzetelne dane służące do efektywnego zarządzania i finansowania zadań oświatowych;
  2. Wojciech Szajnar: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Cyfrowa transformacja CPPC
  3. Rafał Sowiński: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania, Łódzkiego, Zarządzanie projektem budowy Platformy Elektronicznego Fakturowania, poprzez wybór wykonawców w formie dialogu konkurencyjnego i współpracę opartą na otwartości i zaufaniu
  4. Elżbieta Dobrowolska, Bartosz Gaca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Systemowe mechanizmy nadzoru w pionie świadczeń emerytalno-rentowych jako element kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Ponadto w programie – miniwarsztat: Badanie doświadczeń użytkowników w procesie tworzenia cyfrowych usług publicznych

Czy można stworzyć dobry produkt cyfrowy bez udziału użytkowników? Podczas warsztatów – na przykładzie serwisu archiwów państwowych szukajwarchiwach.gov.pl – dowiemy się, dlaczego badania potrzeb użytkowników są niezbędnym etapem projektowania usług cyfrowych oraz jak wybrać firmę badawczą i na co zwrócić uwagę przeprowadzając badania.

Katarzyna Zajkowska

Od prawie 7 lat uczestniczy w projektowaniu usług dla sektora publicznego. Pracowała przy takich projektach, jak Historia Pojazdu, czy Bezpieczny Autobus. Jako pierwszy redaktor główny serwisu OBYWATEL.GOV.PL tłumaczyła opisy usług publicznych ze skomplikowanego języka urzędniczego na przyjazne i zgodne z zasadami prostej polszczyzny. Od 2,5 roku pracuje w Narodowym Archiwum Cyfrowym, gdzie odpowiadała za modernizację serwisu szukajwarchiwach.gov.pl. W swojej pracy stawia przede wszystkim na badania z użytkownikami – na każdym etapie wytwarzania produktu – które pozwalają osiągnąć lepszą jakość produktu. Absolwentka User Experience Design na SWPS w Warszawie.

Uczestnicy

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej instytucji publicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych innowacjami w sferze publicznej.

Termin i miejsce

5 grudnia 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
Warszawa

Program

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10     Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Mariusz Jedynak, Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

10:10 – 11:30    Prezentacje finalistów konkursu

  • Wojciech Szajnar:  Cyfrowa transformacja CPPC, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  • Marek Charążka: Integracja baz danych systemu oświaty. Kompletne, rzetelne dane służące do efektywnego zarządzania i finansowania zadań oświatowych, Centrum Informatyczne Edukacji
  • Rafał Sowiński: Zarządzanie projektem budowy Platformy Elektronicznego Fakturowania, poprzez wybór wykonawców w formie dialogu konkurencyjnego i współpracę opartą na otwartości i zaufaniu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Elżbieta Dobrowolska, Bartosz Gaca: Systemowe mechanizmy nadzoru w pionie świadczeń emerytalno-rentowych jako element kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11:30 – 12:00    Nowe podejście do projektowania usług w administracji – wykorzystanie User Experience i dostosowanie działań do potrzeb klientów,Aneta Dąbrowska, Wicedyrektor Departament Obsługi Klientów ZUS

12:00 – 12:45   Przerwa i głosowanie

12:45 – 13:00   Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród   

13:00 – 15:30   Miniwarsztat: Badanie doświadczeń użytkowników w procesie tworzenia cyfrowych usług publicznych

Katarzyna Zajkowska, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 3 grudnia br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt

Wszelkich informacji nt. konferencji udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl

Patronat Szefa Służby Cywilnej – Dobrosława Dowiata-Urbańskiego

Patronat medialny nad konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”