BEHAWIORALNE INNOWACJE. Jak wykorzystać doświadczenia ekonomii behawioralnej i nauk pokrewnych do efektywnej zmiany w administracji publicznej?

W trakcie spotkania 3 listopada br., zorganizowanego we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym, przedstawione zostaną powody oraz najważniejsze korzyści, dla których warto sięgać po narzędzia behawioralne w kształtowaniu polityk publicznych oraz zarządzaniu instytucjami publicznymi. Zaprezentowane zostaną także doświadczenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kształtowaniu programu „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy również do dyskusji panelowej: „Jak wykorzystać podejście behawioralne w instytucjach publicznych? W trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli przeanalizować możliwości projektowania i stosowania narzędzi behawioralnych w interwencjach publicznych oraz zapoznać się z behawioralną teorią podejmowania decyzji.

Do zobaczenia na sesji stacjonarnej w KSAP!

ADRESAT WYDARZENIA

Projekt adresowany jest do liderów oraz menedżerów w administracji rządowej oraz samorządowej, osób odpowiedzialnych za tworzenie programów, interwencji publicznych, a także wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi behawioralnych w zarządzaniu instytucjami publicznymi.

MIEJSCE

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa

Sesja stacjonarna, s. AULA

PROGRAM

3 listopada 2022 r.

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:05   Otwarcie, dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:05 – 11:00   Prezentacje

Narzędzia behawioralne w Polsce i na świecie

dr Radosław Zyzik, Starszy doradca, Polski Instytut Ekonomiczny

Elementy podejścia behawioralnego w kształtowaniu programu „Czyste Powietrze”

Aleksandra Czarnecka, Doradca, Departament Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny

Jak wykorzystać podejście behawioralne w instytucjach publicznych?

  • Wojciech Augustowski, Naczelnik Wydziału ds. Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu,  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • dr Sabina Kołodziej, psycholog i ekonomistka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego
  • dr hab. Anna Białek-Jaworska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Ministerstwo Finansów, Departament Analiz Podatkowych
  • dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE, dyplomowany księgowy, doradca podatkowy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Radosław Zyzik, Starszy doradca, Polski Instytut Ekonomiczny

Moderator, dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:00 – 12:30  Przerwa

12:30 – 15:00  Warsztaty

Miniwarsztat 1: Jak projektować i stosować narzędzia behawioralne?, dr Radosław Zyzik, Łukasz Baszczak.

Miniwarsztat 2: Interwencje behawioralne – jak dokonujemy wyborów?, dr Sabina Kołodziej.

MINIWARSZTATY

Miniwarsztat I: Jak projektować i stosować narzędzia behawioralne?

Celem warsztatu jest zdobycie praktycznej wiedzy związanej z wykorzystywaniem narzędzi behawioralnych w politykach publicznych. Uczestnikom zostaną zaprezentowane sposoby projektowania narzędzi behawioralnych (m. in. na przykładzie modelu BASIC OECD). Elementy wiedzy teoretycznej wykorzystamy w ćwiczeniach, w których wspólnie poszukamy rozwiązań wybranych problemów związanych z zachowaniami obywateli.

Link do prezentacji.

Warsztat przeprowadzą:

DR RADOSŁAW ZYZIAK

Ekonomista behawioralny, doktor nauk prawnych, starszy doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym, prodziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest autorem dwóch monografii, kilkudziesięciu publikacji naukowych, popularnonaukowych, ekspertyz, raportów, w których łączy wiedzę z ekonomii behawioralnej i teorii decyzji z naukami prawnymi i naukami o polityce publicznej. Członek International Behavioural Public Policy Association (IBPPA), Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii (PSFE) i Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE).

ŁUKASZ BASZCZAK

Analityk w zespole ekonomii behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego i doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą różnych dziedzin ekonomii (w szczególności ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej), filozofii i kognitywistyki. Prowadzi badania nad narracjami, racjonalnością, nauką i pseudonauką.

Miniwarsztat II: Interwencje behawioralne – jak dokonujemy wyborów?

Warsztat poświęcony będzie przestawieniu behawioralnej teorii podejmowania decyzji, która stanowi podstawę teoretyczną przy projektowaniu interwencji behawioralnych w przestrzeni publicznej. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z najczęstszymi błędami poznawczymi oraz heurystykami stosowanymi przez ludzi w procesie podejmowania decyzji.

Link do prezentacji.

Warsztat przeprowadzi:

DR SABINA KOŁODZIEJ

Psycholog i ekonomistka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, w latach 2018-21 ekspert w Departamencie Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Zajmuje się problematyką podejmowania decyzji ekonomicznych oraz psychologicznych uwarunkowań płacenia podatków. Kierownik oraz wykonawca projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych (m.in. Narodowe Centrum Nauki) oraz europejskich (m.in. Programy Operacyjne UE). Autorka lub współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich oraz międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej – organizacji zrzeszającej około 100 polskich naukowców z obszaru psychologii ekonomicznej oraz ekonomii.

PREZENTACJE

 dr Radosław Zyzik, Starszy doradca, Polski Instytut Ekonomiczny

Aleksandra Czarnecka, Doradca, Departament Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie i warsztaty przyjmujemy do 31 października br., za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Link do formularza.

Link będzie aktywny do 31 października 2022 r. (do godz. 14:00), po tym terminie rejestracja zostanie zakończona.

Miejsca na warsztatach są limitowane. Osoby zarejestrowane na warsztaty otrzymają potwierdzenie udziału w ciągu dwóch dni roboczych. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Udział w spotkaniu i miniwarsztatach jest bezpłatny.