Zarządzanie w epoce cyfryzacji – jak wykorzystać i chronić dane w instytucjach publicznych?
Big Data i cyberbezpieczeństwo

9 listopada br. zapraszamy na ogólnopolskie seminarium organizowane we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, pod patronatem Tadeusza Woźniaka, Przewodniczącego Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Nowe technologie a usługi publiczne

Świat staje się coraz bardziej cyfrowy i zdominowany przez nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Wyzwaniem dla funkcjonowania współczesnego państwa jest umiejętne wykorzystanie ogromnego wolumenu danych i technologii ICT w świadczeniu usług publicznych, wspieraniu przedsiębiorczości oraz zapewnianiu bezpieczeństwa.

Celem seminarium jest zaprezentowanie najnowszych trendów w zarządzaniu w erze transformacji cyfrowej oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków reprezentujących instytucje publiczne oraz sektor prywatny.

Big Data

W ostatnich kilku latach koncepcja Big Data znajduje coraz większe wykorzystanie w sektorze komercyjnym: bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, jak również w sferze publicznej np. w rozwiązaniach smart cities. Podczas pierwszego panelu przybliżone zostaną uczestnikom możliwości przetwarzania i analizowania danych w świadczeniu usług i rozwiązywaniu problemów publicznych. Drugi panel poświęcony będzie zapewnieniu bezpieczeństwa przechowywania oraz przepływu informacji i dokumentów.

Uczestnicy

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej instytucji publicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych transformacją cyfrową w sferze publicznej.

Miejsce i termin

 • 9 listopada 2017
 • KSAP, Wawelska 56, Warszawa

Program

9:00 – 9:30 Rejestracja

9:30 – 9:50 Otwarcie

 • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński, Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

9:50 – 10:30 Cyfrowa transformacja w sektorze publicznym – aktualne wyzwania i kierunki rozwoju
Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji

Luki kompetencyjne oraz nowe standardy pracy IT w administracji publicznej – wyzwania sprawnej transformacji cyfrowej
Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club, organizatora Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej (pod patronatem MC i PW)

10:30 – 11:30 Big Data w zarządzaniu – jak wykorzystywać i analizować dane w sferze publicznej?

 • dr Andrzej Wodecki, Politechnika Warszawska, Katedra Procesów Zarządzania
 • Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny Oracle Polska
 • Bartłomiej Prystupa, Dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Moderator: dr hab. Katarzyna Rostek, Politechnika Warszawska, Katedra Systemów Zarządzania

11:30 – 11:50 przerwa kawowa

11:50 – 12:15 Cyberbezpieczeństwo w kontekście cywilizacji cyfrowej
Dariusz Milka, Wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji

12:15 – 13:15 Jak chronić dane w instytucjach publicznych?

 • Dariusz Binkowski, Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych MUW
 • Maciej Byczkowski, Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • dr hab. Anna Kosieradzka, Politechnika Warszawska, Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości
 • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

13:15 – 13:30 Dyskusja i podsumowanie części panelowej

 • dr Wojciech Federczyk Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
 • dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

13:30 – 14:00 przerwa

14:00 – 16:00 Miniwarsztat: Jak chronić dane w instytucjach publicznych?

 • mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński, Prorektor ds. studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • podinsp. Adam Macoch, starszy wykładowca, Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie

Rada Programowa

 • dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK, Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
 • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka prof. PW, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania PW
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, Wydział Zarządzania PW, Kierownik Katedry Systemów Zarządzania PW
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek prof. PW, Prodziekan ds. Studiów Wydziału Zarządzania PW
 • dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP
 • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW

Część I

Część II