Tadeusz Reimus

Konsultant, akredytowany coach PCC, trener i koordynator strategiczny Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz KSAP.

Ma za sobą 15 letnie doświadczenie w pracy z organizacjami na poziomie wyższej kadry menedżerskiej i Zarządów;  wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wdrażania programów rozwojowych, systemów ocen, systemów motywacyjnych, polityk szkoleniowych. Wielokrotnie koordynował strategie dotyczące rozwoju kadr; zarządzał dużymi grupami konsultantów do wprowadzenia zmian w instytucjach.

Miniwarsztat: Jak być innowacyjnym liderem w administracji publicznej?

Pojęcia „zarządzanie” i „przewodzenie” często są stosowane zamiennie. Celem warsztatów jest podkreślenie różnicy między „kierownikiem” a rzeczywistym liderem w instytucji oraz wyposażenie uczestników w rozumienie współczesnych kierunków przywództwa w oparciu o wartości, misję i strategię Urzędu.