System Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS)

System Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) wyróżnia się wśród innych tego typu rejestrów tym, iż spaja wszystkie sprawy z zakresu cudzoziemców (zezwolenia pobytowe, zezwolenia na pracę, zaproszenia cudzoziemców). ERS wersja II (ERS II) został zaprojektowany jako nowoczesne narzędzie informatyczne, odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracowników realizujących zadania związane z pobytem i pracą obywateli państw trzecich. Jeden rejestr do wszystkich spraw z zakresu cudzoziemców pozwala natychmiast ustalić komórkę i pracownika realizującego sprawę, umożliwia także kontrolę nad terminowością, ułatwia kwestie sprawozdawcze oraz analityczne. Rozwiązanie ma charakter uniwersalny, istnieje możliwość wdrożenia systemu w innych instytucjach. Projekt ERS II uzyskał dofinansowanie z Funduszu Azylu Migracji i Integracji i jest obecnie wdrażany w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.