Kiedy obywatel rozumie urzędnika?

Poprawa komunikacji urzędników z obywatelami, język urzędowy i przykłady dobrych praktyk z Polski i ze świata były głównymi tematami warsztatów zorganizowanych w ramach Forum Zarządzania Publicznego.

Warsztaty

Podczas spotkania „Kiedy obywatel rozumie urzędnika? – dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami”, które odbyło sie w KSAP 29 czerwca br., zostały zaprezentowane rozwiązania sprzyjające poprawie komunikacji z obywatelami, w tym dobre praktyki w zakresie upraszczania pism i formularzy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbie Skarbowej w Poznaniu.

Licznie zgoromadzeni goście wysłuchali również dyskusji poświęconej sposobom usprawnień komunikacji z odbiorcami. W paneu dyskusyjnym ekspertów i praktyków udział wzięli:

 • Eliza Czerwińska z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Edyta Kotlarz, naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji DSC KPRM,
 • Dr Tomasz Piekot z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Barbara Owsiak, wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS.

Uczestnicy spotkania wzięli także udział w miniwarsztatach zorganizowanych we współpracy z Pracownią Poprawnej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program

09:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:20 Otwarcie

 • Dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej
 • Dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
 • Grzegorz Mroczek, Dyrektor Generalny MUW
 • Mariusz Jedynak, Członek Zarządu ZUS

10:20 – 11:00 Prezentacje dobrych praktyk

 • Prosto z ZUS, czyli prostszy język i formularze
  Barbara Owsiak, Wicedyrektor Gabinetu Prezesa
  Anna Osińska, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych
  Eliza Krawczyk, Departament Zasiłków
  Paweł Kikosicki, Departament Obsługi Klientów
 • Przyjazne formularze podnoszą wpływy podatkowe
  Małgorzata Orlińska, Naczelnik Wydziału Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

11:00 – 12:00 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów
Moderator: Dr Marcin Sakowicz, KSAP

 • Eliza Czerwińska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Edyta Kotlarz, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji, Departament Służby Cywilnej, KPRM
 • Dr Tomasz Piekot, Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Barbara Owsiak, Wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 15:30 Miniwarsztat
Kiedy obywatel rozumie urzędnika? – dobre praktyki instytucji publicznych w komunikacji z klientami
, Zespół Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego

Galeria Zdjęć

Wideo