Rozstrzygnięto konkurs FZP na Menedżera Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych w 2019 r.

Laureatem III edycji konkursu Forum Zarządzania Publicznego został Marek Charążka, Dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji. Wyboru laureata dokonali uczestnicy konferencji, która odbyła się w KSAP 5 grudnia br. 

Laureat zaprezentował praktykę pt. Integracja baz danych systemu oświaty. Kompletne, rzetelne dane służące do efektywnego zarządzania i finansowania zadań oświatowych.

Celem realizowanej dobrej praktyki jest integracja baz danych systemu oświaty poprzez uzyskanie interoperacyjności pomiędzy dostępnymi bazami danych i zasobami informacyjnymi w systemie oświaty.

Unikalność dobrej praktyki polega na wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań IT do ujednolicenia w skali całego kraju obsługi zadań instytucji systemu oświaty. Dzięki wyeliminowaniu wielokrotnego podawania tych  samych danych w różnych systemach usprawniono zarządzanie finansowania zadań oświatowych np.: obsługi egzaminów zewnętrznych.

Głównymi podmiotami które skorzystały z wdrożonego rozwiązania informatycznego są m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne, Instytut Badań Edukacyjnych, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe.

Oprócz laureata, swoje praktyki zaprezentowali także pozostali finaliści konkursu:

  • Wojciech Szajnar, praktyka Cyfrowa transformacja CPPC,
    Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  • Rafał Sowiński, praktyka Zarządzanie projektem budowy Platformy Elektronicznego Fakturowania, poprzez wybór wykonawców w formie dialogu konkurencyjnego i współpracę opartą na otwartości i zaufaniu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Elżbieta Dobrowolska, Bartosz Gaca, praktyka Systemowe mechanizmy nadzoru w pionie świadczeń emerytalno-rentowych jako element kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Serdecznie gratulujemy laureatowi i finalistom wdrożenia innowacyjnych praktyk w sektorze publicznym.

Na zakończenie konferencji odbył się miniwarsztat „Badanie doświadczeń użytkowników w procesie tworzenia cyfrowych usług publicznych” prowadzony przez Katarzynę Zajkowską z Narodowego Archiwum Cyfrowego.