Propagowanie elektronicznych rozliczeń poza urzędem

W ramach dobrej praktyki zrealizowano szereg działań edukacyjnych w zakresie e-Deklaracji. Projekt zakładał dotarcie do osób „wykluczonych” elektronicznie m.in. osób starszych, niemających dostępu do internetu lub niewykorzystujących komputera do załatwiania spraw urzędowych. Upowszechniano ideę składania e-deklaracji wśród młodzieży wkraczającej w dorosłość.