Nowe usługi GIS w bezpieczeństwie

Nowatorstwo rozwiązania polega na stworzeniu jedynego i jednolitego narzędzia systemu informacji przestrzennej (GIS) wspierającego procesy analityczne, decyzyjne i koordynacyjne w systemie bezpieczeństwa województwa podkarpackiego.

Przykładem jest wykonanie analizy sieciowej czasów dojazdu Zespołów Ratownictwa Medycznego pozwalającej na optymalizację ich dotarcia do miejsca zdarzenia. Rozwiązanie zaimplementowane zostało w systemie powiadamiania ratunkowego w zakresie obsługi zdarzeń na podkarpackim odcinku autostrady A4.