Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych – Finaliści konkursu w 2019 r.

Na posiedzeniu kapituły konkursu Forum Zarządzania Publicznego w dniu 8 listopada 2019 r. wybrano czterech finalistów.

Finalistami Konkursu w 2019 r. zostali:

(w kolejności alfabetycznej)

  • Centrum Informatyczne Edukacji, Marek Charążka, praktyka Integracja baz danych systemu oświaty. Kompletne, rzetelne dane służące do efektywnego zarządzania i finansowania zadań oświatowych
  • Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Wojciech Szajnar, praktyka Cyfrowa transformacja CPPC
  • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania, Rafał Sowiński, praktyka Zarządzanie projektem budowy Platformy Elektronicznego Fakturowania, poprzez wybór wykonawców w formie dialogu konkurencyjnego i współpracę opartą na otwartości i zaufaniu
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Elżbieta Dobrowolska, Bartosz Gaca, praktyka Systemowe mechanizmy nadzoru w pionie świadczeń emerytalno-rentowych jako element kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Serdecznie gratulujemy finalistom i zapraszamy przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji do zaprezentowania swoich osiągnięć na konferencji podsumowującej Konkurs, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. w KSAP, przy ul. Wawelskiej 56.

Pozostałych uczestników Konkursu oraz wszystkich zainteresowanych innowacjami w zarządzaniu w administracji publicznej zapraszamy do udziału w konferencji. 5 grudnia wybierzemy wspólnie, spośród finalistów, jednego laureata konkursu.

Szczegóły dotyczące konferencji już wkrótce na stronie FZP oraz KSAP.

Zapraszamy!