Dorota Jakubowska

Trener, superwizor i mentor Szkoły Biznesu, Szkoły Coachów i U!Lider, Prezes Grupy TROP.

Miniwarsztat: Jak być innowacyjnym liderem w administracji publicznej?

Jak być liderem a nie tylko sprawnym menadżerem? Dla swojego zespołu, dla całej organizacji, w działaniu na rzecz  dobra wspólnego, w środowisku szerszym niż administracja, liderem innowacji środowiskowych i dialogu społecznego. Nowoczesny lider to ten, za którym idą różni ludzie, bo ma on do zaoferowania coś więcej niż porządek: nadaje kierunek, inspiruje i tworzy pole do podmiotowego działania. Sprawą kluczową jest tu inicjowany przez lidera a potem umiejętnie moderowany dialog. Dia-log, podwójny logos czyli współ-myślenie.

Warsztat poświęcony będzie umiejętności prowadzenia konstruktywnego dialogu w grupie oraz osobistym potencjałom uczestników w tym zakresie.