Centrala, Certyfikat z ZUS – nowy sposób podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) przeznaczony dla lekarzy upoważnionych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy

Celem wprowadzenia nowego sposobu podpisywania e-ZLA było uproszczenie i upowszechnienie elektronicznego sposobu kontaktu z ZUS w zakresie obsługi zaświadczeń lekarskich. Rozwiązanie wprowadzone przez ZUS powstało we współpracy ze środowiskiem lekarskim i ułatwia lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień.