O zarządzaniu w epoce cyfryzacji na ogólnopolskim seminarium w KSAP

„Cyfrowe państwo to państwo nowoczesne, otwarte, uczące się, przyjazne dla obywateli i wsłuchujące się w ich potrzeby” powiedziała Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska podczas seminarium nt. wykorzystywania i ochrony danych w instytucjach publicznych. Wydarzenie odbyło się 9 listopada w siedzibie KSAP.

Otwierając seminarium, Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk podkreślił, że „żyjemy w rewolucji cyfrowej”. Stwarza to szanse i zagrożenia zarówno dla biznesu, jak i administracji publicznej. Obecny świat nie funkcjonuje bez nowoczesnych technologii, co stwarza problem zarządzania danymi i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Seminarium skupiło się głównie na wymianie poglądów i doświadczeń praktyków, którzy na co dzień zmagają się z tymi wyzwaniami i rozumieją znaczenie nowoczesnych technologii w sprawnym funkcjonowaniu państwa.

W swoim wystąpieniu problem ten dostrzegła Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, podkreślając, że do budowy nowoczesnego urzędu potrzebujemy przede wszystkich współpracy z fachowcami. Transformacja cyfrowa stwarza przed administracją podobne wyzwania, jak w przypadku środowiska biznesowego – ma w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia kosztów, ale bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług. Celem jest przełączenie administracji analogowej w cyfrową.

Arkadiusz Lefanowicz, Przewodniczący Rady Fundacji IT Leader Club, podkreślił, że w epoce cyfryzacji zarządzanie opiera się na kompetencjach miękkich. Kluczem do efektywnego zarządzania projektami w nowoczesnej administracji powinno być odnalezienie luk kompetencyjnych, a następnie doskonalenie obszarów wymagających poprawy.

Big Data w zarządzaniu

Pierwsza część seminarium zakończyła się panelem dyskusyjnym, w którym głos zabrali:

  • dr Andrzej Wodecki, Politechnika Warszawska, Katedra Procesów Zarządzania,
  • Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny Oracle Polska,
  • Bartłomiej Prystupa, Dyrektor Departamentu Aplikacji Autorskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dyskusja dotyczyła m.in. oszczędności wynikających z efektywnego oraz bezpiecznego wykorzystywania danych oraz potencjalnych kierunków rozwoju nowoczesnych technologii.

Cyberbezpieczeństwo w kontekście cywilizacji cyfrowej

Druga część seminarium poświęcona była cyberbezpieczeństwu oraz sposobom ochrony danych, których dysponentami są jednostki administracji publicznej. Dariusz Milka, Wiceprzewodniczący Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, przedstawił uczestnikom elementy składające się na cyfrową rzeczywistość oraz zagrożenia pojawiające się w tej sferze.

Ochrona danych

Panel dyskusyjny zamykający drugą część seminarium, dotyczył ochrony danych w instytucjach publicznych. Prelegenci uznali, że minimalizowanie zagrożeń powinno opierać się na kształtowaniu prawidłowej postawy wśród pracowników, tzn. uwrażliwianiu na procedury oraz efektywnym szkoleniu w tym zakresie. W dyskusji udział wzięli:

  • Dariusz Binkowski, Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Informatycznych MUW,
  • Maciej Byczkowski Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,
  • dr hab. Anna Kosieradzka, Politechnika Warszawska, Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości,
  • dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Miniwarsztaty

Seminarium zwieńczyły warsztaty przeprowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – mł. insp. dr hab. inż. Jerzego Kosińskiego oraz podinsp. Adama Macocha. Uczestnicy wspólnie zastanowili się nad możliwością przygotowania urzędów i sposobami ochrony przed cyberatakami typu: malware, phishing oraz DDos.

Współpraca z PW i WSPol

Seminarium zostało zorganizowane w ramach Forum Zarządzania Publicznego, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, pod patronatem nad seminarium objął patronatem Tadeusza Woźniaka, Przewodniczącego Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Wydarzenie adresowane było do kadry kierowniczej instytucji publicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych transformacją cyfrową w sferze publicznej. Udział w nim wzięli również słuchacze KSAP.

Galeria zdjęć

      Wideo

Część I

Część II