Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych”. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2018 r.

 • Widziałeś ciekawy model zarządzania?
 • Uważasz, że administracja potrzebuje profesjonalnych liderów?

Zgłoś siebie lub innych do konkursu „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych”!

Partnerzy Konkursu:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Patronem medialnym konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs będzie promował liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Korzyści z udziału w konkursie

Dla menedżera:

 • wyróżnienie działań pracownika instytucji publicznej, który zainicjował wdrożenie i/lub zarządzał procesem implementacji innowacyjnej praktyki w danej instytucji.

Dla instytucji:

 • zwiększenie motywacji pracowników urzędu do podejmowania innowacyjnych działań,
 • wzrost identyfikacji pracowników i klientów z instytucjami publicznymi oraz wzrost zaufania do nich,
 • promocja oraz podniesienie prestiżu instytucji i osób w nich zatrudnionych.

Dla całej administracji publicznej:

 • poprawa jakości usług poprzez upowszechnienie nagrodzonych rozwiązań wśród instytucji publicznych.

Konferencja

Konkurs wspiera główne założenie Forum Zarządzania Publicznego, którym jest dzielenie się doświadczeniami i zapoznanie administracji publicznej z nowoczesnymi metodami zarządzania instytucjami publicznymi. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu finaliści będą mieli okazję zaprezentować najlepsze praktyki podczas grudniowej konferencji podsumowującej konkurs.

Zasady udziału w konkursie

Do konkursu prosimy zgłaszać praktyki wdrożone od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • zidentyfikowanie i opisanie dobrej praktyki w zakresie zarządzania,
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie zgłoszenia poprzez stronę konkursu (Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).

Regulamin konkursu

Zgłoszenia

Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu.

Patronat medialny

Zapraszamy!