Rada FZP

Skład Rady FZP

 • Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej
 • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
 • Olga Jarmołowicz, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Mariusz Jedynak, Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prof. Izabela Kowalik, wiceprzewodnicząca Rady KSAP, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Urszula Kulisiewicz, Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Renata Oszast, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów
 • Jarosław Szajner, Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytut Samorządu Terytorialnego
 • prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska