„Sztuczna Inteligencja (AI) w Administracji Publicznej”

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) zmienia otaczający nas świat, to jak pracujemy, podróżujemy, leczymy się czy robimy zakupy. Postępy w zakresie uczenia maszynowego, deep learning, wielowarstwowych sieci neuronowych sprawiają, że przeszkodą na drodze do implementacji rozwiązań AI przestaje być technologia. Coraz częściej staje się nią poziom gotowości naszego rynku, systemu prawnego, otoczenia instytucjonalnego i samego społeczeństwa do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz związanych z tym zmian w funkcjonowaniu określonych branż.

Celem sesji planowanej w dniu 28 czerwca br. jest próba identyfikacji potrzeb administracji publicznej w obszarze AI oraz dyskusja o wpływie rozwoju sztucznej inteligencji na funkcjonowanie administracji publicznej. W trakcie prezentacji wprowadzających, dyskusji i miniwarsztatów chcemy porozmawiać w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie wspierać urzędy w codziennej realizacji ich zadań.

Zastanowimy się nad następującymi zagadnieniami:

  1. W jakich obszarach instytucje publiczne mogą stosować systemy sztucznej inteligencji?
  2. Jaka jest gotowość instytucji publicznych do wdrażania sztucznej inteligencji?
  3. Jakie jest ryzyko, zagrożenia we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym np. oprogramowanie stworzone do obsługi zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Miniwarsztat. GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

Prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Miejsce i termin

28 czerwca 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Program

 

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:00    Prezentacje

Sztuczna Inteligencja – kamień milowy rozwoju polskiej administracji publicznej

dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

System automatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową

Marek Truszczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych

Marek Gajewski – Naczelnik Wydziału Elektronicznej Wymiany Informacji w Departamencie Informatyki/Kierownik projektu, Urząd Patentowy

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny:

                        Jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w instytucjach publicznych?

  • Mirosław Gumularz, radca prawny GKK Gumularz Kozik
  • Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft
  • dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
  • Aleksandra Przegalińska, Kozminski University/ Management in Networked and Digital Societies MIT Research Fellow/ Center for Collective Intelligence
  • Krzysztof Szubert, Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doradca Strategiczny, Członek grupy doradczej (MAG IGF) Sekretarza Generalnego ONZ

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

12:00 – 12:30   Przerwa

12:30 – 14:30    Warsztaty

GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do  26 czerwca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


UWAGA! Limit miejsc na miniwarsztat został wyczerpany! Zapraszamy na główną sesję w godzinach 10:00 – 12:00 

Kontakt

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl

AKTUALNE TRENDY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – Nowy standard w sektorze publicznym?

Zapraszamy na spotkanie w ramach FZP w dniu 2 kwietnia br., zorganizowane wspólnie z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaprezentowane zostaną dobre praktyki zarządzania projektami w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz doświadczenia Ministerstwa Środowiska z procesu wdrażania projektowego. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym?”, a uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z kluczowymi wyzwaniami w zarządzaniu projektami w administracji publicznej oraz wdrażaniem podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej i pracowników.

Skuteczne wdrażanie podejścia projektowego w administracji publicznej to zadanie, które musi być realizowane na wszystkich poziomach zarządzania. Główni interesariusze tego działania to kadra kierownicza i faktyczni realizatorzy projektów. Warsztaty będą służyły identyfikacji kluczowych szans i barier dla tego procesu. Rezultatem warsztatów będą rekomendacje dla osób zainteresowanych wdrożeniem podejścia projektowego w poszczególnych instytucjach.

Warsztat 1. Wdrażanie podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej – potrzeby i rozwiązania

Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kadry kierowniczej.

Prowadzący: Tomasz Janka, Aleksandra Karpińska

Warsztat 2. Wdrażanie podejścia projektowego z perspektywy pracowników – potrzeby i rozwiązania

Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kierowników programów, liderów projektów i zespołów projektowych.

Prowadzący:dr Maria Szymborska, Piotr Charchuła

Warsztat 3. Metodyka zarządzania projektami dla administracji – kluczowe wyzwania

Metodyka zarządzania projektami – możliwy zakres i proponowane rozwiązania

Prowadzący: mec. Kornel Kwiatek, Marcin Nocoń

Miejsce i termin

2 kwietnia 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Program

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10   Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:15   Prezentacje

System Monitorowania Projektów Strategicznych

Tomasz Janka, Dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Praktyka działania – projekty w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii

Monika Malocco, Biuro Ministra, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Proces wdrażania podejścia projektowego w Ministerstwie Środowiska

Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska

11:15 – 11:30   Przerwa kawowa

11:30 – 12:30   Panel dyskusyjny: Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym ?

prof. Sylwia Sysko Romańczuk, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

prof. Andrzej Blikle

dr Stanisław Gasik, PMP

Piotr Ogonowski, PMI Poland Chapter

Moderator: dr Maria Szymborska, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów

12:30 – 13:00   Przerwa

13:00 – 15:00   Warsztaty

Warsztat 1. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej
– potrzeby i rozwiązania

Warsztat 2. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy pracowników – potrzeby i rozwiązania

Warsztat 3. Metodyka zarządzania projektami dla administracji – kluczowe wyzwania

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do  29 marca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu i warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 108, fzp@ksap.gov.pl