TRENERZY WEWNĘTRZNI W ADMINISTRACJI – ZASÓB UKRYTY CZY NIEODKRYTY?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego poświęconą tematowi wewnętrznych trenerów w instytucji administracji publicznej. Sesja odbędzie się 1 października br. w KSAP, w godz. 10:00-15:00. 

Większość z nas zgodzi się z tezą, że to ludzie są najistotniejszym elementem organizacji. Ludzie tworzą instytucje i to dzięki pomysłowości oraz zaangażowaniu ludzi instytucje mogą tworzyć nowe rozwiązania, usługi czy produkty. Jednak czy rzeczywiście  potrafimy w pełni wykorzystać ten zasób jakim są pracownicy? W ostatnich latach, w obliczu dużej fluktuacji na rynku pracy i malejącej liczbie kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w służbie cywilnej, zagospodarowanie potencjału pracowników wydaje się bardzo istotne. Jeśli chcemy lepiej zarządzać wiedzą, informacją, umiejętnościami, talentami oraz tworzyć organizacje projektowe to jednym z naszych sprzymierzeńców mogą okazać się trenerzy wewnętrzni.

W trakcie spotkania organizowanego w KSAP w ramach Forum Zarządzania Publicznego chcemy  poruszyć tematy związane z funkcjonowaniem trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki funkcjonowania trenerów wewnętrznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Zapoznamy Państwa także z rezultatami międzynarodowego projektu Trainer Educator Training Course  (Erasmus+) realizowanego przez KSAP, którego celem jest przygotowanie wytycznych wspierających rozwój trenerów wewnętrznych w administracji.

Zapraszamy też do udziału w dyskusji panelowej zatytułowanej: „Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

MINIWARSZTATY

Z kolei w trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się szerzej z doświadczeniami w budowania i rozwoju struktur trenerskich w ZUS oraz tematem wykorzystania technik flipowania w pracy trenera.

Miniwarsztat I Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?

Szczegółowe informacje na temat wdrożenia i utrzymania systemu trenerów wewnętrznych w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • badania poziomu i aktualizacji wiedzy trenerów wewnętrznych,
 • systemu wdrożenia trenerów wewnętrznych w proces realizacji szkoleń wewnętrznych,
 • budowania i aktualizowania katalogu szkoleń wewnętrznych,
 • współpracy z właścicielami biznesowymi – opiniowanie materiałów szkoleniowych oraz współudział w rozwoju kadry trenerów wewnętrznych,
 • zasad odbywania podróży służbowych trenerów wewnętrznych,
 • współpracy kadry trenerów wewnętrznych z organizatorami szkoleń,
 • szkolenia kadry trenerów wewnętrznych,
 • zagrożeń w bieżącym zarządzaniu pracą trenerów wewnętrznych,
 • kontroli kosztów funkcjonowania kadry trenerów wewnętrznych (rozliczania kosztów delegacji, zakup pomocy dydaktycznych itp),
 • planowania pracy trenerów wewnętrznych – zalet i wad planowania rocznego bądź kwartalnego.

Warsztat przeprowadzi:

Piotr Nowicki – Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Robert Michalski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Spraw Pracowniczych, ZUS

Miniwarsztat II  Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera

W skład warsztatu wchodzić będą następujące kwestie związane z wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera:

 • planowanie przestrzeni roboczej trenera wewnętrznego,
 • rysowanie liter,
 • stosowanie kontenerów,
 • stosowanie ciekawych wyróżnień i sygnalizacji typu:
 • ludziki,
 • strzałki,
 • punktory.
 • stosowanie elementów sketchnoting oraz Graphic recordingu.

Warsztat przeprowadzi:

Teresa Baranowska – Trener wewnętrzny ZUS, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

ADRESAT WYDARZENIA

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej, menedżerów, pracowników działów kadr i szkoleń na co dzień wspierających rozwój pracowników i wprowadzanie zmian w organizacjach  oraz do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w instytucjach publicznych.

Udział w całym spotkaniu jest bezpłatny.

PROGRAM

 9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:10    Prezentacje

Projekt Erasmus+ Trainer Educator Training Course

Dr Anna Jaroń, Doradca Dyrektora KSAP

Budowanie efektywnych struktur trenerskich w organizacji

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Akademia UTK jako przykład wykorzystania potencjału pracowników i organizacji

Krzysztof Kulka – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Urząd Transportu Kolejowego

Doświadczenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału trenerów wewnętrznych.

Magdalena Malinowska, Izabella Bednarska, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

11:10 – 12:10   Panel dyskusyjny:

 Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

Robert Bartold, Dyrektor Generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Marta Muszyńska, Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Łukasz Świetlikowski, Koordynator trenerów wewnętrznych w KPRM.

Moderator, Dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:10 – 12:40   Przerwa

12:40 – 15:00    Warsztaty

Miniwarsztat 1: „Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?”

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Robert Michalski, Naczelnik wydziału spraw pracowniczych ZUS

Agnieszka Kamińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego, UTK

Miniwarsztat 2: „Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera” Teresa Baranowska, trener wewnętrzny ZUS

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 27 września br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Limit miejsc na miniwarsztaty jest ograniczony.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

KONTAKT

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl.

„Sztuczna Inteligencja (AI) w Administracji Publicznej”

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) zmienia otaczający nas świat, to jak pracujemy, podróżujemy, leczymy się czy robimy zakupy. Postępy w zakresie uczenia maszynowego, deep learning, wielowarstwowych sieci neuronowych sprawiają, że przeszkodą na drodze do implementacji rozwiązań AI przestaje być technologia. Coraz częściej staje się nią poziom gotowości naszego rynku, systemu prawnego, otoczenia instytucjonalnego i samego społeczeństwa do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz związanych z tym zmian w funkcjonowaniu określonych branż.

Celem sesji planowanej w dniu 28 czerwca br. jest próba identyfikacji potrzeb administracji publicznej w obszarze AI oraz dyskusja o wpływie rozwoju sztucznej inteligencji na funkcjonowanie administracji publicznej. W trakcie prezentacji wprowadzających, dyskusji i miniwarsztatów chcemy porozmawiać w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie wspierać urzędy w codziennej realizacji ich zadań.

Zastanowimy się nad następującymi zagadnieniami:

 1. W jakich obszarach instytucje publiczne mogą stosować systemy sztucznej inteligencji?
 2. Jaka jest gotowość instytucji publicznych do wdrażania sztucznej inteligencji?
 3. Jakie jest ryzyko, zagrożenia we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym np. oprogramowanie stworzone do obsługi zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Miniwarsztat. GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

Prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Miejsce i termin

28 czerwca 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Program

 

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:00    Prezentacje

Sztuczna Inteligencja – kamień milowy rozwoju polskiej administracji publicznej

dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

System automatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową

Marek Truszczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych

Marek Gajewski – Naczelnik Wydziału Elektronicznej Wymiany Informacji w Departamencie Informatyki/Kierownik projektu, Urząd Patentowy

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny:

                        Jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w instytucjach publicznych?

 • Mirosław Gumularz, radca prawny GKK Gumularz Kozik
 • Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft
 • dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Aleksandra Przegalińska, Kozminski University/ Management in Networked and Digital Societies MIT Research Fellow/ Center for Collective Intelligence
 • Krzysztof Szubert, Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doradca Strategiczny, Członek grupy doradczej (MAG IGF) Sekretarza Generalnego ONZ

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

12:00 – 12:30   Przerwa

12:30 – 14:30    Warsztaty

GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do  26 czerwca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


UWAGA! Limit miejsc na miniwarsztat został wyczerpany! Zapraszamy na główną sesję w godzinach 10:00 – 12:00 

Kontakt

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl

AKTUALNE TRENDY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – Nowy standard w sektorze publicznym?

Zapraszamy na spotkanie w ramach FZP w dniu 2 kwietnia br., zorganizowane wspólnie z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaprezentowane zostaną dobre praktyki zarządzania projektami w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz doświadczenia Ministerstwa Środowiska z procesu wdrażania projektowego. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym?”, a uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z kluczowymi wyzwaniami w zarządzaniu projektami w administracji publicznej oraz wdrażaniem podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej i pracowników.

Skuteczne wdrażanie podejścia projektowego w administracji publicznej to zadanie, które musi być realizowane na wszystkich poziomach zarządzania. Główni interesariusze tego działania to kadra kierownicza i faktyczni realizatorzy projektów. Warsztaty będą służyły identyfikacji kluczowych szans i barier dla tego procesu. Rezultatem warsztatów będą rekomendacje dla osób zainteresowanych wdrożeniem podejścia projektowego w poszczególnych instytucjach.

Warsztat 1. Wdrażanie podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej – potrzeby i rozwiązania

Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kadry kierowniczej.

Prowadzący: Tomasz Janka, Aleksandra Karpińska

Warsztat 2. Wdrażanie podejścia projektowego z perspektywy pracowników – potrzeby i rozwiązania

Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kierowników programów, liderów projektów i zespołów projektowych.

Prowadzący:dr Maria Szymborska, Piotr Charchuła

Warsztat 3. Metodyka zarządzania projektami dla administracji – kluczowe wyzwania

Metodyka zarządzania projektami – możliwy zakres i proponowane rozwiązania

Prowadzący: mec. Kornel Kwiatek, Marcin Nocoń

Miejsce i termin

2 kwietnia 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Program

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10   Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:15   Prezentacje

System Monitorowania Projektów Strategicznych

Tomasz Janka, Dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Praktyka działania – projekty w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii

Monika Malocco, Biuro Ministra, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Proces wdrażania podejścia projektowego w Ministerstwie Środowiska

Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska

11:15 – 11:30   Przerwa kawowa

11:30 – 12:30   Panel dyskusyjny: Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym ?

prof. Sylwia Sysko Romańczuk, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

prof. Andrzej Blikle

dr Stanisław Gasik, PMP

Piotr Ogonowski, PMI Poland Chapter

Moderator: dr Maria Szymborska, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów

12:30 – 13:00   Przerwa

13:00 – 15:00   Warsztaty

Warsztat 1. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej
– potrzeby i rozwiązania

Warsztat 2. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy pracowników – potrzeby i rozwiązania

Warsztat 3. Metodyka zarządzania projektami dla administracji – kluczowe wyzwania

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do  29 marca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu i warsztatach jest bezpłatny.

Kontakt

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 108, fzp@ksap.gov.pl