Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych – Finaliści konkursu w 2019 r.

Na posiedzeniu kapituły konkursu Forum Zarządzania Publicznego w dniu 8 listopada 2019 r. wybrano czterech finalistów.

Finalistami Konkursu w 2019 r. zostali:

(w kolejności alfabetycznej)

 • Centrum Informatyczne Edukacji, Marek Charążka, praktyka Integracja baz danych systemu oświaty. Kompletne, rzetelne dane służące do efektywnego zarządzania i finansowania zadań oświatowych
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Wojciech Szajnar, praktyka Cyfrowa transformacja CPPC
 • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania, Rafał Sowiński, praktyka Zarządzanie projektem budowy Platformy Elektronicznego Fakturowania, poprzez wybór wykonawców w formie dialogu konkurencyjnego i współpracę opartą na otwartości i zaufaniu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Elżbieta Dobrowolska, Bartosz Gaca, praktyka Systemowe mechanizmy nadzoru w pionie świadczeń emerytalno-rentowych jako element kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Serdecznie gratulujemy finalistom i zapraszamy przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji do zaprezentowania swoich osiągnięć na konferencji podsumowującej Konkurs, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. w KSAP, przy ul. Wawelskiej 56.

Pozostałych uczestników Konkursu oraz wszystkich zainteresowanych innowacjami w zarządzaniu w administracji publicznej zapraszamy do udziału w konferencji. 5 grudnia wybierzemy wspólnie, spośród finalistów, jednego laureata konkursu.

Szczegóły dotyczące konferencji już wkrótce na stronie FZP oraz KSAP.

Zapraszamy!

Konkurs „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych”


Zapraszamy wszystkie instytucje i osoby zainteresowane wprowadzaniem innowacyjnych zmian w administracji publicznej do udziału w konkursie Forum Zarządzania Publicznego (FZP) „Menedżerowie innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych”. 

Partnerami FZP są:

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Patronat Szefa Służby Cywilnej – Dobrosława Dowiata-Urbańskiego

Patronem medialnym konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie menedżerów innowacyjnych praktyk w administracji publicznej. Konkurs będzie promował liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli wdrożyli dobra praktykę usprawniającą funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej.

Korzyści z udziału w konkursie

Dla menedżera:

 • wyróżnienie działań pracownika instytucji publicznej, który zainicjował wdrożenie i/lub zarządzał procesem implementacji innowacyjnej praktyki w danej instytucji.

Dla instytucji:

 • zwiększenie motywacji pracowników urzędu do podejmowania innowacyjnych działań,
 • wzrost identyfikacji pracowników i klientów z instytucjami publicznymi oraz wzrost  zaufania do nich,
 • promocja oraz podniesienie prestiżu instytucji i osób w nich zatrudnionych.

Dla całej administracji publicznej:

 • poprawa jakości usług poprzez upowszechnienie nagrodzonych rozwiązań wśród instytucji publicznych.

Konferencja

Konkurs wspiera główne założenie Forum Zarządzania Publicznego, którym jest dzielenie się doświadczeniami i zapoznanie administracji publicznej z nowoczesnymi metodami zarządzania instytucjami publicznymi. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu finaliści będą mieli okazję zaprezentować najlepsze praktyki podczas grudniowej konferencji podsumowującej konkurs.

Zasady udziału w konkursie

Do konkursu prosimy zgłaszać praktyki wdrożone od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.[

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • zidentyfikowanie i opisanie dobrej praktyki w zakresie zarządzania,
 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 • przesłanie zgłoszenia poprzez stronę konkursu (Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail).

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 15 października 2019 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Zgłoszeń do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pliki do pobrania

„Sztuczna Inteligencja (AI) w Administracji Publicznej”

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) zmienia otaczający nas świat, to jak pracujemy, podróżujemy, leczymy się czy robimy zakupy. Postępy w zakresie uczenia maszynowego, deep learning, wielowarstwowych sieci neuronowych sprawiają, że przeszkodą na drodze do implementacji rozwiązań AI przestaje być technologia. Coraz częściej staje się nią poziom gotowości naszego rynku, systemu prawnego, otoczenia instytucjonalnego i samego społeczeństwa do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz związanych z tym zmian w funkcjonowaniu określonych branż.

Celem sesji planowanej w dniu 28 czerwca br. jest próba identyfikacji potrzeb administracji publicznej w obszarze AI oraz dyskusja o wpływie rozwoju sztucznej inteligencji na funkcjonowanie administracji publicznej. W trakcie prezentacji wprowadzających, dyskusji i miniwarsztatów chcemy porozmawiać w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie wspierać urzędy w codziennej realizacji ich zadań.

Zastanowimy się nad następującymi zagadnieniami:

 1. W jakich obszarach instytucje publiczne mogą stosować systemy sztucznej inteligencji?
 2. Jaka jest gotowość instytucji publicznych do wdrażania sztucznej inteligencji?
 3. Jakie jest ryzyko, zagrożenia we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym np. oprogramowanie stworzone do obsługi zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Miniwarsztat. GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

Prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Miejsce i termin

28 czerwca 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Program

 

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:00    Prezentacje

Sztuczna Inteligencja – kamień milowy rozwoju polskiej administracji publicznej

dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

System automatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową

Marek Truszczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych

Marek Gajewski – Naczelnik Wydziału Elektronicznej Wymiany Informacji w Departamencie Informatyki/Kierownik projektu, Urząd Patentowy

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny:

                        Jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w instytucjach publicznych?

 • Mirosław Gumularz, radca prawny GKK Gumularz Kozik
 • Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft
 • dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Aleksandra Przegalińska, Kozminski University/ Management in Networked and Digital Societies MIT Research Fellow/ Center for Collective Intelligence
 • Krzysztof Szubert, Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doradca Strategiczny, Członek grupy doradczej (MAG IGF) Sekretarza Generalnego ONZ

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

12:00 – 12:30   Przerwa

12:30 – 14:30    Warsztaty

GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do  26 czerwca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


UWAGA! Limit miejsc na miniwarsztat został wyczerpany! Zapraszamy na główną sesję w godzinach 10:00 – 12:00 

Kontakt

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl