Praca zdalna w administracji-nowa normalność czy rozwiązanie przejściowe?

Zapraszamy na sesję online Forum Zarządzania Publicznego, poświęconą pracy zdalnej, która odbędzie się 10 listopada br., w godz. 10:00-15:00.

W trakcie spotkania 10 listopada br. zaprezentowane zostaną dobre praktyki Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie pracy zdalnej. Ponadto odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jak efektywnie organizować pracę zdalną w instytucjach publicznych?”. Uczestnicy miniwarsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz w zakresie profesjonalnego przygotowania się do spotkań on-line, efektywnego organizowania spotkań on-line oraz motywowania i angażowania pracowników w zespole zdalnym.

Sesja plenarna FZP będzie nagrywana w celach dokumentacji działań projektowych. Nagranie będzie wykorzystywane przez KSAP w celach informacyjnych i promocji projektu FZP oraz działalności KSAP.

ADRESAT WYDARZENIA

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej, menedżerów, pracowników działów kadr i szkoleń na co dzień wspierających rozwój pracowników i wprowadzanie zmian w organizacjach  oraz do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w instytucjach publicznych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż limit miejsc na warsztatach został już wyczerpany. Zapraszamy do udziału w sesji ogólnej w godzinach 10:00- 12:00.

PROGRAM

9:50 – 10:00 Logowanie (MS Teams) 

10:00 – 10:05 Otwarcie dr Wojciech FederczykDyrektor KSAP 

10:05 – 11:00 Prezentacje  

Ministerstwo Zdrowia na pracy zdalnej – wczoraj, dziś i jutro. Jarosław Kieszek, Dyrektor Biura Administracyjnego, Ministerstwo Zdrowia 

Efektywna praca zdalna. Jakiego wsparcia potrzebują pracownicy? Małgorzata Maludzińska, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny: 

Jak efektywnie organizować pracę zdalną w instytucjach publicznych? 

 • Małgorzata MaludzińskaDyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
 • Iwona Sołtysińska, Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, psycholog organizacji 
 • Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS 
 • Dionizy Smoleń, Dyrektor, Sektor publiczny, PwC (PricewaterhouseCoopersPolska 

Moderator, Dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP 

12:00 – 12:30  Przerwa  

12:30 – 15:00 Warsztaty  

Miniwarsztat 1: Głos, mowa, kamera –  profesjonalnie online, Krzysztof Prystupa, trener specjalizujący się w szkoleniach z komunikacji, wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu.

Miniwarsztat 2Cztery obszary, o które trzeba zadbać pracując zdalnie, Tomasz Cichocki: Konsultant, trener, facylitator, coach.  

Miniwarsztat 3Zarządzanie zespołem na odległość. Jak zadbać o skuteczność i motywację zespołów zdalnych?, Piotr Jaworski, Mentor, certyfikowany audytor wewnętrzny, oraz trener biznesu. Autor kursu online „Szef zdalny, zespół realny”. 

Miniwarsztat 4:  Relacje i zaangażowanie w pracy zdalnej – radzenie sobie z napięciem i niepokojem. Iwona Sołtysińska, psycholog organizacji, executive coach, facylitator. 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie i warsztaty przyjmujemy do 6 listopada br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Limit miejsc na miniwarsztaty jest ograniczony.

Limit na każdy warsztat to 20 osób. Pierwszych 20 osób zarejestrowanych na każdym warsztacie otrzyma potwierdzenie udziału w warsztacie. Prosimy, aby rejestrować się tylko na jeden warsztat.

Udział w spotkaniu i miniwarsztatach jest bezpłatny.

MINIWARSZTATY

Miniwarsztat I: Głos, mowa, kamera –  profesjonalnie online.

Od samego początku przy transmisjach online posługiwaliśmy się intuicją, bo nikt nas nie uczył, jak to robić profesjonalnie – nie było zresztą kiedy, bo pandemia przyszła nieoczekiwanie. Dziś, po 8 miesiącach, spotkania online właściwie już nam spowszedniały. Mamy na ten temat swoje spostrzeżenia, wiemy co nam się sprawdza, co przeszkadza, okrzepliśmy i nabraliśmy rutyny. Teraz przyszedł czas na profesjonalne przećwiczenie prowadzenia spotkań online. I właśnie dlatego, zapraszamy na warsztat, podczas którego: 

 • dowiesz się jak „domowymi sposobami” przygotować przestrzeń, w której pracujemy, żeby pozwała na profesjonalną transmisję, 
 • przećwiczysz kadrowanie obrazu i tła,  
 • dowiesz się czego nie ubierać do kamery, 
 • przećwiczymy, jak ciepłą barwą głosu mówić do mikrofonu,  
 • poznamy kilka zasad mówienia, kiedy widzimy i kiedy nie widzimy uczestników, 
 • przećwiczymy techniki wywoływania reakcji u słuchaczy poprzez pytania i intonację głosu. 

Uwaga! Podczas warsztatu wszyscy uczestnicy muszą mieć włączoną kamerę i mikrofon.  

Warsztat przeprowadzi:

Krzysztof Prystupa 

Specjalizuje się w szkoleniach, mentorialach i treningach indywidualnych w zakresie komunikacji, wystąpień publicznych, dykcji i emisji głosu w mówieniu. Zrealizował ponad 2500 godzin szkoleniowych i ponad 3000 godzin w pracy 1/1. Ukończył Szkołę Mentorów prowadzoną przez Collegium Vratislaviense. Uczestniczył przy tworzeniu ram kompetencji dla trenerów zarządzania, opracowywał ekspertyzę do sektorowych ram dla branży usług rozwojowych. W latach 2014-2017 był prezesem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania „MATRIK”, posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania MATRIK. Właściciel firmy szkoleniowej ViaMowa od 2007 r. 

Z wykształcenia aktor, ciągle czynny zawodowo, ukończył Akademię Teatralną, przepracował 8 sezonów w Teatrze Groteska.  

Uważa, że trener kompetencji miękkich ma do zrealizowania trzy zadania:  

 • Zdiagnozować przyczynę powodującą trudności u uczestnika szkolenia, 
 • Rozumieć, że taka trudność może się pojawiać, 
 • Udzielić trafnej i krótkiej informacji zwrotnej, która pozwali w szybki sposób wprowadzić zmianę zachowania. 

Miniwarsztat II: Cztery obszary, o które trzeba zadbać pracując zdalnie.

W skład warsztatu wchodzić będą następujące kwestie związane z wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera:

Praca zdalna to nie tylko problem technologiczny. Oczywiście bez komputera i łącza internetowego trudno o niej myśleć, ale wszyscy, którzy jej doświadczają mierzą się po pewnym czasie z innymi wyzwaniami. Jednym trudno zabrać się za efektywną pracę, inni nie mogą doczekać się na informacje od współpracowników. Jeszcze inni nie zauważają, że minął dzień, a oni nie mieli nic ciepłego w ustach. 

Jeśli dostrzegasz u siebie lub u członków swojego zespołu podobne symptomy weź udział w tym praktycznym warsztacie. Zastanowimy się na nim wspólnie jak zadbać o higienę psychiczną w pracy zdalnej. 

Podczas warsztatu: 

 • dowiesz się o ważnych kwestiach związanych z miejscem pracy w domu, 
 • dowiesz się, jak przygotować się do codziennej pracy w domu, 
 • poznasz zasady planowania pracy własnej i komunikowania się ze współpracownikami, 
 • będziesz miał okazję zastanowić się, jak radzić sobie ze stresem, oraz jak uwzględniać w swoich planach domowników, z którymi dzielisz swój home office.

Warsztat przeprowadzi:

Tomasz Cichocki

Konsultant, trener, facylitator, coach. Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował jako Project Manager i manager do spraw rozwoju w branży mediów i telekomunikacyjnej. Prowadził projekty związane z cyfryzacją mediów. Przez 5 lat jako zastępca dyrektora kierował pracami Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 pracuje jako konsultant, przede wszystkim w obszarze zmiany kultury organizacyjnej i wdrażania innowacji. 

Ukończył kursy PRINCE2 Foundation, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP (2010), kurs coachingu The Art and Science of Coaching Erickson College International i Wszechnicy UJ, warsztaty dynamiki grupowej OPUS oraz Szkołę Facylitatorów Wszechnicy UJ. 

Uczestniczył w kilkunastu złożonych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne. Wykładał na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia na trenerskich studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS. 

Fan i praktyk wykorzystywania technologii do współpracy zespołowej. Zajęcia z tego obszaru prowadził m.in. dla Orange i Komisji Europejskiej. Jest autorem szkoleń otwartych poświęconych prowadzeniu spotkań online oraz współpracy w zespołach rozproszonych. W zajęciach poświęconych tej tematyce dba o równowagę między elementem technologicznym a ludzkim. 

Łącznie przeprowadził ponad 500 dni szkoleniowych, w tym ponad 1200 godzin dla kadry kierowniczej. 

Miniwarsztat III: Zarządzanie zespołem na odległość. Jak zadbać o skuteczność i motywację zespołów zdalnych?

Po epidemii COVID19 przynajmniej jedna rzecz jest jasna – nie można być dobrym szefem bez umiejętności zarządzania na odległość. Choć skuteczne i mądre zarządzanie zespołem nigdy nie było łatwe, to w świecie zdalnym ta trudność jest jeszcze większa. Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych informacji o tym jak: 

 • przydzielać i oceniać zdalnie pracę, 
 • zapewnić skuteczność, efektywność i terminowość zdalnych pracowników, 
 • motywować pracowników na odległość. 

Warsztat przeprowadzi:

Piotr Jaworski

Mentor, certyfikowany audytor wewnętrzny, oraz trener biznesu. Szef firmy doradczej i akademii kursów online zdalnykurs.pl. Autor kursu online „Szef zdalny, zespół realny”. 

W kontekście pracy zdalnej sam o sobie mówi: 

 • wiem co to znaczy być szefem, bo sam zarządzałem zespołami od rozmiaru XL (ok. 100 osób) do S (1 osoba), 
 • rozumiem pracowników, bo jako mentor zasłużyłem na szczerość wielu z nich,  
 • znam specyfikę pracy zdalnej, bo połowa z moich 20-lat doświadczenia to właśnie praca na odległość, 
 • wiem co działa, bo jako audytor oceniałem najlepsze i najgorsze przykłady zarządzania w różnych organizacjach, 
 • poznałem i dobrze przemyślałem najlepsze modele zarządzania, bo jestem trenerem biznesu i wykładowcą, 
 • ale najbardziej cieszę się z opinii, którą często słyszę: „umiesz mówić tak prosto, o tak trudnych rzeczach”. 

Miniwarsztat IV: Relacje i zaangażowanie w pracy zdalnej – radzenie sobie z napięciem i niepokojem.

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na psychologiczny wymiar doświadczenia związanego z radykalną zmianą organizacji pracy i przejściem organizacji na pracę zdalną.  

 • Jak w tej sytuacji zaspokajać najważniejsze potrzeby pracowników i utrzymać ich zaangażowanie i wysoki poziom pracy?  
 • Jak działać, by zachować autentyczność, spójność i skuteczność w roli lidera, odpowiadając jednocześnie na zupełnie nową sytuację zespołu i organizacji?  
 • Jak mądrze korzystać ze swojego autorytetu, nie ignorując potrzeb innych?  

Postaramy się podczas tego spotkanie przybliżyć te mechanizmy psychologiczne, których rozumienie może być użyteczne dla lidera i wspierające go w przeprowadzaniu zespołu przez trudne emocjonalnie sytuacje. 

Warsztat przeprowadzi:

Iwona Sołtysińska

Psycholog (UJ), konsultant rozwoju organizacyjnego (MA,Tavistock & Portman NHS Trust), certyfikowany trener zarządzania (Edexcel International), executive 
coach (PCC, ICF). Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1992 roku prowadzi działalność doradczo-szkoleniową, angażując się jednocześnie w promowania idei life long learning i współtworzenie standardów pracy profesjonalistów wspierających innych w rozwoju. Autorka i kierownik merytoryczny wielu projektów doradczo-szkoleniowych. Współautorka książki „Szkolenia pracowników a rozwój organizacji”, stanowiącej kompendium wiedzy z zakresu tworzenia polityki szkoleniowej, projektowania, przeprowadzania i oceny szkoleń w oparciu o kompetencje, oraz publikacji „Budowanie zespołów”, która jest praktycznym manualem wspierającym rozwój kompetencji w zakresie współpracy w zespole zadaniowym i coachingu zespołu. Jest członkiem i reprezentantem Organisation for Promoting Understanding of Society w Polsce, co roku współorganizuje międzynarodową konferencję Group Relations oraz badania społeczne Listening PostCzłonek ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Study of Organization). Interesuje się pozaklinicznymi zastosowaniami psychoanalizy a w szczególności psycho-społecznym rozumieniem dynamiki grup, organizacji i społeczeństw. 

KONTAKT

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl.

TRENERZY WEWNĘTRZNI W ADMINISTRACJI – ZASÓB UKRYTY CZY NIEODKRYTY?

Zapraszamy na sesję Forum Zarządzania Publicznego poświęconą tematowi wewnętrznych trenerów w instytucji administracji publicznej. Sesja odbędzie się 1 października br. w KSAP, w godz. 10:00-15:00. 

Większość z nas zgodzi się z tezą, że to ludzie są najistotniejszym elementem organizacji. Ludzie tworzą instytucje i to dzięki pomysłowości oraz zaangażowaniu ludzi instytucje mogą tworzyć nowe rozwiązania, usługi czy produkty. Jednak czy rzeczywiście  potrafimy w pełni wykorzystać ten zasób jakim są pracownicy? W ostatnich latach, w obliczu dużej fluktuacji na rynku pracy i malejącej liczbie kandydatów zainteresowanych zatrudnieniem w służbie cywilnej, zagospodarowanie potencjału pracowników wydaje się bardzo istotne. Jeśli chcemy lepiej zarządzać wiedzą, informacją, umiejętnościami, talentami oraz tworzyć organizacje projektowe to jednym z naszych sprzymierzeńców mogą okazać się trenerzy wewnętrzni.

W trakcie spotkania organizowanego w KSAP w ramach Forum Zarządzania Publicznego chcemy  poruszyć tematy związane z funkcjonowaniem trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki funkcjonowania trenerów wewnętrznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Transportu Kolejowego oraz w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Zapoznamy Państwa także z rezultatami międzynarodowego projektu Trainer Educator Training Course  (Erasmus+) realizowanego przez KSAP, którego celem jest przygotowanie wytycznych wspierających rozwój trenerów wewnętrznych w administracji.

Zapraszamy też do udziału w dyskusji panelowej zatytułowanej: „Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

MINIWARSZTATY

Z kolei w trakcie miniwarsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się szerzej z doświadczeniami w budowania i rozwoju struktur trenerskich w ZUS oraz tematem wykorzystania technik flipowania w pracy trenera.

Miniwarsztat I Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?

Szczegółowe informacje na temat wdrożenia i utrzymania systemu trenerów wewnętrznych w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • badania poziomu i aktualizacji wiedzy trenerów wewnętrznych,
 • systemu wdrożenia trenerów wewnętrznych w proces realizacji szkoleń wewnętrznych,
 • budowania i aktualizowania katalogu szkoleń wewnętrznych,
 • współpracy z właścicielami biznesowymi – opiniowanie materiałów szkoleniowych oraz współudział w rozwoju kadry trenerów wewnętrznych,
 • zasad odbywania podróży służbowych trenerów wewnętrznych,
 • współpracy kadry trenerów wewnętrznych z organizatorami szkoleń,
 • szkolenia kadry trenerów wewnętrznych,
 • zagrożeń w bieżącym zarządzaniu pracą trenerów wewnętrznych,
 • kontroli kosztów funkcjonowania kadry trenerów wewnętrznych (rozliczania kosztów delegacji, zakup pomocy dydaktycznych itp),
 • planowania pracy trenerów wewnętrznych – zalet i wad planowania rocznego bądź kwartalnego.

Warsztat przeprowadzi:

Piotr Nowicki – Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Robert Michalski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Spraw Pracowniczych, ZUS

Miniwarsztat II  Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera

W skład warsztatu wchodzić będą następujące kwestie związane z wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera:

 • planowanie przestrzeni roboczej trenera wewnętrznego,
 • rysowanie liter,
 • stosowanie kontenerów,
 • stosowanie ciekawych wyróżnień i sygnalizacji typu:
 • ludziki,
 • strzałki,
 • punktory.
 • stosowanie elementów sketchnoting oraz Graphic recordingu.

Warsztat przeprowadzi:

Teresa Baranowska – Trener wewnętrzny ZUS, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

ADRESAT WYDARZENIA

Wydarzenie adresowane jest do kadry kierowniczej, menedżerów, pracowników działów kadr i szkoleń na co dzień wspierających rozwój pracowników i wprowadzanie zmian w organizacjach  oraz do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w instytucjach publicznych.

Udział w całym spotkaniu jest bezpłatny.

PROGRAM

 9:30 – 10:00    Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:10    Prezentacje

Projekt Erasmus+ Trainer Educator Training Course

Dr Anna Jaroń, Doradca Dyrektora KSAP

Budowanie efektywnych struktur trenerskich w organizacji

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Akademia UTK jako przykład wykorzystania potencjału pracowników i organizacji

Krzysztof Kulka – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Urząd Transportu Kolejowego

Doświadczenia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w tworzeniu i wykorzystaniu potencjału trenerów wewnętrznych.

Magdalena Malinowska, Izabella Bednarska, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

11:10 – 12:10   Panel dyskusyjny:

 Jak wykorzystać potencjał trenerów wewnętrznych w instytucjach publicznych?

Robert Bartold, Dyrektor Generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Marta Muszyńska, Dyrektor Generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Łukasz Świetlikowski, Koordynator trenerów wewnętrznych w KPRM.

Moderator, Dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora KSAP

12:10 – 12:40   Przerwa

12:40 – 15:00    Warsztaty

Miniwarsztat 1: „Jak stworzyć system trenerów wewnętrznych w instytucji publicznej?”

Piotr Nowicki, Wicedyrektor, Departament Spraw Pracowniczych, ZUS

Robert Michalski, Naczelnik wydziału spraw pracowniczych ZUS

Agnieszka Kamińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego, UTK

Miniwarsztat 2: „Wykorzystywanie technik flipowania w pracy trenera” Teresa Baranowska, trener wewnętrzny ZUS

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do 27 września br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Limit miejsc na miniwarsztaty jest ograniczony.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

KONTAKT

Wszelkich informacji na temat spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl.

„Sztuczna Inteligencja (AI) w Administracji Publicznej”

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, AI) zmienia otaczający nas świat, to jak pracujemy, podróżujemy, leczymy się czy robimy zakupy. Postępy w zakresie uczenia maszynowego, deep learning, wielowarstwowych sieci neuronowych sprawiają, że przeszkodą na drodze do implementacji rozwiązań AI przestaje być technologia. Coraz częściej staje się nią poziom gotowości naszego rynku, systemu prawnego, otoczenia instytucjonalnego i samego społeczeństwa do wdrożenia innowacyjnych technologii oraz związanych z tym zmian w funkcjonowaniu określonych branż.

Celem sesji planowanej w dniu 28 czerwca br. jest próba identyfikacji potrzeb administracji publicznej w obszarze AI oraz dyskusja o wpływie rozwoju sztucznej inteligencji na funkcjonowanie administracji publicznej. W trakcie prezentacji wprowadzających, dyskusji i miniwarsztatów chcemy porozmawiać w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie wspierać urzędy w codziennej realizacji ich zadań.

Zastanowimy się nad następującymi zagadnieniami:

 1. W jakich obszarach instytucje publiczne mogą stosować systemy sztucznej inteligencji?
 2. Jaka jest gotowość instytucji publicznych do wdrażania sztucznej inteligencji?
 3. Jakie jest ryzyko, zagrożenia we wdrażaniu rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym np. oprogramowanie stworzone do obsługi zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Miniwarsztat. GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

Prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Miejsce i termin

28 czerwca 2019 r.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56, Warszawa

Program

 

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10    Otwarcie

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

10:10 – 11:00    Prezentacje

Sztuczna Inteligencja – kamień milowy rozwoju polskiej administracji publicznej

dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

System automatycznego klasyfikowania krajowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w oparciu o międzynarodową klasyfikację patentową

Marek Truszczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych

Marek Gajewski – Naczelnik Wydziału Elektronicznej Wymiany Informacji w Departamencie Informatyki/Kierownik projektu, Urząd Patentowy

11:00 – 12:00   Panel dyskusyjny:

                        Jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w instytucjach publicznych?

 • Mirosław Gumularz, radca prawny GKK Gumularz Kozik
 • Tomasz Jaworski, Dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego Microsoft
 • dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Aleksandra Przegalińska, Kozminski University/ Management in Networked and Digital Societies MIT Research Fellow/ Center for Collective Intelligence
 • Krzysztof Szubert, Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doradca Strategiczny, Członek grupy doradczej (MAG IGF) Sekretarza Generalnego ONZ

Moderator: dr Marcin Sakowicz, Doradca Dyrektora, KSAP

12:00 – 12:30   Przerwa

12:30 – 14:30    Warsztaty

GovTech czyli, jak inteligentnie wdrażać AI w administracji publicznej.

prowadzący: Szymon Płoński, GovTech Polska

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy do  26 czerwca br.  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


UWAGA! Limit miejsc na miniwarsztat został wyczerpany! Zapraszamy na główną sesję w godzinach 10:00 – 12:00 

Kontakt

Wszelkich informacji nt. spotkania udziela dr Marcin Sakowicz: 22 60 80 120, fzp@ksap.gov.pl

Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych

5 grudnia br. zapraszamy na konferencję podsumowującą konkurs Forum Zarządzania Publicznego, w trakcie której menedżerowie – finaliści konkursu zaprezentują innowacyjne praktyki w instytucjach publicznych. Gościem honorowym konferencji będzie Wicepremier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji zostanie również wybrany Laureat konkursu.

Czytaj dalej Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych